CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Transplantace orgánů v ČR
Autoři Vítko Štefan, Pokorná Eva, Černý J, Studeník P, Sobotová D, Pirk Jan, Málek Ivan, Hošková Lenka, Ryska Miroslav, Trunečka Pavel, Pafko P, Lischke R, Třeška V, Reischig T, Špatenka J, Seeman T, Saudek František, Adamec Miloš, Navrátil P, Fixa P, Bachleda P, Zadražil J, Samlík J, Dědochová J
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Transplantace orgánů v ČR v roce 2001
Autoři Vítko Štefan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Transplantace pankreatu u neuremických příjemců: výsledky a metabolická kontrola
Autoři Saudek František, Adamec Miloš, Bouček Petr, Kožnarová Radomíra, Havrdová Terezia, Janoušek Libor
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 5, číslo: suppl.1, strany: 44, č.abstr.65
Titul Transplantace srdce
Autoři Podzimková Mariana
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Transplantace srdce
Autoři Podzimková Mariana
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Transplantace srdce. Součást programu léčení pokročilého srdečního selhání
Autoři Málek Ivan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Lékařské listy ročník: 51, číslo: 49, strany: 25-27
Titul Transplantace u diabetiků
Autoři Kožnarová Radomíra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zdroj Transplantace u diabetiků
Titul Transplantace u diabetu
Autoři Bartoš Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Transplantace životně důležitých orgánů v IKEM
Autoři Vítko Štefan, Jirka Jiří, Saudek František, Pokorná Eva, Filip Karel
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Časopis lékařů českých ročník: 141, číslo: 14, strany: 460-461
Titul Transplantační aktivita v ČR - 2001
Autoři Vítko Štefan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Transplantační imunulogie
Autoři Matl Ivo
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zdroj Transplantační imunulogie
Titul Transplantační zákon obsahuje mnoho věcných chyb a nejasných ustanovení
Autoři Vítko Štefan
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Lékařské listy ročník: 51, číslo: 37, strany: 8-9
Titul Transplanted kidney biopsy: complication
Autoři Peregrin Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Transport na primární perkutánní koronární intervenci versus okamžitá trombolýza u akutního infarktu myokardu: konečné výsledky randomizované národní multicentrické studie "Prague-2"
Autoři Widimský Jiří, Buděšínský T, Voráč D, Groch L, Želízko Michael, Aschermann M, Branny M, Šťásek J, Formánek P
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa (Kardio) ročník: 44, číslo: 11, strany: K248
Titul Traumatické a mykotické pseudoaneuryzma léčené endovaskulárně - čtyři kazuistiky
Autoři Kováč Josef, Peregrin Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Česká radiologie ročník: 56, číslo: suppl.1, strany: 91
Titul Treatment based on low dose combination of perindopril and indapamide reduces albuminuria more effectively than enalapril in hypertensive type 2 diabetic patients
Autoři Mogensen C, Viberti G, Halimi S, Ritz E, Ruilope L, Jermendy G, Widimský Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Treatment of a. hepatica occlusion in the early postoperative period after transplantation of the liver
Autoři Ryska Miroslav, Bělina František, Peregrin Jan, Filipová Helena
Typ ABSTRAKT
Zdroj Hejhal's Day 2002 : book of abstracts
Titul Treatment of hepatic artery occlusion after liver transplantation
Autoři Ryska Miroslav, Bělina František, Peregrin Jan, Filipová Helena
Typ ABSTRAKT
Zdroj 5th Congress of ESS : abstracts
Titul Treatment of hepatic artery occlusion early after liver transplantation
Autoři Ryska Miroslav, Peregrin Jan, Bělina František, Filipová Helena
Typ ABSTRAKT
Zdroj Hepato-gastroenterology ročník: 49, číslo: suppl.2, strany: L
IF .904
Titul Trends in cardiovascular mortality and risk factors in the Czech Republic
Autoři Cífková Renata
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Trends in cardiovascular mortality and risk factors in the Czech Republic
Autoři Cífková Renata
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Trends in cardiovascular surgery
Autoři Pirk Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Trends in obesity and hypertension in the Czech Republic
Autoři Cífková Renata
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Trendy kardiovaskulární mortality a hlavních rizikových faktorů v české populaci v posledních 15 letech
Autoři Cífková Renata
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Trendy v dentální péči o pacienty se zdravotním postižením
Autoři Ščigel Vladimír
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj LKS ročník: 12, číslo: 11, strany: 12-13
Titul Trendy vývoje trvalé kardiostimulace v ČR. Nové indikace implantace kardiostimulátorů
Autoři Bytešník Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zdroj Trendy vývoje trvalé kardiostimulace v ČR. Nové indikace implantace kardiostimulátorů
Titul Tromboembolická nemoc přínos ultrazvukového vyšetření v její diagnostice
Autoři Vítovec Miroslav
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Lékařské listy ročník: 51, číslo: 51-52, strany: 30-33
Titul Trombóza
Autoři Přerovský Ivo, Kvasnička J
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Klinická fyziologie krevního oběhu
Titul Two independent apolipoprotein A5 haplotypes influence human plasma triglyceride levels
Autoři Pennacchio L, Olivier M, Hubáček Jaroslav, Krauss R, Rubin E, Cohen J
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Human molecular genetics ročník: 11, číslo: 24, strany: 3031-3038
IF 8.726
Titul Účelná léčba diabetu
Autoři Bartoš Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Účinky inzulinu
Autoři Pelikánová Terezie
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zdroj Účinky inzulinu
Titul Účinnost implantabilních kardioverterů-defibrilátorů v prevenci náhlé srdeční smrti: souhrn dosavadních poznatků
Autoři Bytešník Jan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Intervenční a akutní kardiologie ročník: 1, číslo: 1, strany: 32-36
Titul Úloha ICD v sekundární prevenci náhlé srdeční smrti
Autoři Bytešník Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Úloha interleukinu 18 (IL-18) u alergických reakcí
Autoři Stříž Ilja, Krásná Eliška, Slavčev Antonij, Valhová Šárka, Kronosová Bohumíra, Jarešová Marcela
Typ ABSTRAKT
Zdroj Luhačovické dny
Titul Úloha neesterifikovaných mastných kyselin v patogenezi inzulinové rezistence a jejích komplikací. Závěrečná zpráva o řešení programového projektu s účelovou podporou IGA MZ ČR č. NB/6367-3. Doba řešení 2000-2002
Autoři Kazdová Ludmila
Typ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA
Titul Úloha neurální izoformy syntázy oxidu dusnatého v regulaci renálních funkcí u angiotenzin II-indukované hypertenze
Autoři Červenka Luděk
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 5, číslo: suppl. 3, strany: 10, č.abstr.7
Titul Úloha polymorfismů genů pro TGF-betal a CD14 v rozvoji chronické rejekce transplantované ledviny a v progresi chronických glomerulopatií. Závěrečná zpráva o řešení programového projektu s účelovou podporou IGA MZ ČR č. NM/6379-3. Doba řešení 2000-200
Autoři Lácha Jiří
Typ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA
Titul Úloha spiroergometrie při odhadu prognózy nemocných s chronickým srdečním selháním
Autoři Lupínek Petr
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Cor et Vasa ročník: 44, číslo: 11, strany: 477-480
Titul Ultrazvukové vyšetření v diagnostice plicní embolie
Autoři Vítovec Miroslav
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Akutní plicní embolie a žilní trombóza
Titul Umělá výživa a diabetes
Autoři Filip Karel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zdroj Umělá výživa a diabetes
Titul Umělá výživa a diabetes
Autoři Filip Karel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zdroj Umělá výživa a diabetes
Titul UP-regulace exprese TGF-beta v ledvinném štěpu během akutní rejekce
Autoři Přibylová-Hřibová Petra, Kotsch K, Lodererová Alena, Vítko Štefan, Volk H, Lácha Jiří
Typ ABSTRAKT
Zdroj Transplantace orgánů a tkání : sborník abstrakt
Titul UP-regulace exprese TGF-beta v ledvinném štěpu během akutní rejekce
Autoři Přibylová-Hřibová Petra, Kotsch K, Lodererová Alena, Vítko Štefan, Volk H, Lácha Jiří
Typ ABSTRAKT
Zdroj Aktuality v nefrologii ročník: 8, číslo: suppl.1, strany: 32
Titul Úpravy dávek inzulínu (při hyperglykémiích hypoglykémiích a podle diety) při léčbě inzulínovou pumpou
Autoři Kožnarová Radomíra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zdroj Úpravy dávek inzulínu (při hyperglykémiích hypoglykémiích a podle diety) při léčbě inzulínovou pumpou
Titul Urinary tract infection in transplant patients
Autoři Teplan Vladimír, Lyerová Ladislava, Schück Otto, Vítko Štefan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Nieren- und Hochdruckkrankheiten ročník: 31, číslo: 9, strany: 270
Titul Urinary tract infections in transplant patients
Autoři Teplan Vladimír, Lyerová Ladislava, Schück Otto, Vítko Štefan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Kidney and blood pressure research ročník: 25, číslo: 3, strany: 184, č.abstr.P280
IF 1.092
Titul Úspěchy a milníky v léčbě ischemické choroby srdeční
Autoři Staněk Vladimir
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Kapitoly z kardiologie ročník: 4, číslo: 1, strany: 3-11
Titul Úspěšná katetrizační ablace všech forem mnohočetných komorových tachykardií po infarktu myokardu
Autoři Peichl Petr, Kautzner Josef, Čihák Robert, Bytešník Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 44, číslo: 4, suppl., strany: 90, č.abstr.274
Titul Validace HPLC SPE metody stanovení amoxicillinu v séru
Autoři Štambergová Alexandra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Validation of a simple bedsede outcome prediction model in patients with acute coronary syndromes undergoing PCI
Autoři Hubáček Jaroslav, Ghali WA, Galbraith DP, Faris PD, Knudtson ML
Typ ABSTRAKT
Zdroj Circulation ročník: 106, číslo: 19, suppl.2, strany: II-761-II-762, č.abstr.3739

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít