CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny, principy alokace ledvin
Autoři Pokorná Eva
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zařazení nemocného do čekací listiny, urgentní pořadí
Autoři Vítko Štefan, Pokorná Eva
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zařazování do Čekací listiny k transplantaci ledviny
Autoři Viklický Ondřej, Vítko Štefan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zásady farmakologie u nemocných se sníženou funkcí ledvin
Autoři Schück Otto
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Interní medicína pro praxi ročník: 2, číslo: 8, strany: 386-389
Titul Zásady implantace kardiostimulátorů a ICD
Autoři Táborský M, Bytešník Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zásady moderní léčby diabetu a dieta
Autoři Jirkovská Alexandra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zásady moderní léčby diabetu a dieta
Autoři Jirkovská Alexandra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zásady péče o dárce orgánů
Autoři Březina Aleš, Pokorná Eva, Kellovský Pavel
Typ ABSTRAKT
Zdroj 3. kongres ČSARIM. Sborník abstrakt
Titul Zásady řízeného dýchání
Autoři Březina Aleš, Kellovský Pavel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zátěžové EKG testy v kardiologii
Autoři Widimský Jiří, Lefflerová Kateřina
Typ MONOGRAFIE ODBORNÁ
Titul Zátěžové testy v diagnostice ICHS
Autoři Lefflerová Kateřina
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zavedení a hodnocení ambulantního edukačního programu pro diabetiky 2.typu
Autoři Havlová Vladimíra, Jirkovská Alexandra, Mašková Jana, Fejfarová Vladimíra, Skibová Jelena
Typ ABSTRAKT
Zdroj 35.diabetologické dny : abstrakta
Titul Zdraví a životní prostředí: výsledky dotazníkového šetření HELEN 98
Autoři Gregůrková M, Vandasová Z, Škodová Zdenka, Malý M, Kubínová R
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Demografie ročník: 42, číslo: 1, strany: 20-25
Titul Zemřel MUDr. Oldřich Uhlíř, CSc
Autoři Widimský Jiří
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Cor et Vasa ročník: 42, číslo: 3, strany: K59
Titul Zemřelí dárci orgánů v ČR - významný pokles počtu a důvody
Autoři Pokorná Eva, Vítko Štefan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zenapax versus OKT-3 prophylaxis in immunologically high-risk kidney transplant recipients
Autoři Lácha Jiří, Šímová Marcela, Nosková L, Teplan Vladimír, Vítko Štefan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Transplantation ročník: 69, číslo: 8,suppl., strany: S158, č.abstr.174
IF 3.972
Titul Zenapax vs. OKT-3 prophylaxis in immunologically high-risk kidney transplant recipients
Autoři Lácha Jiří, Šímová Marcela, Nosková Ladislava, Teplan Vladimír, Vítko Štefan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zhodnocení metabolicko-nutričního stavu nefrologických nemocných
Autoři Teplan Vladimír
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Metabolismus a ledviny
Titul Zhodnocení nutričního stavu a význam indirektní kalorimetrie v klinické výživě
Autoři Wohl Petr, Pelikánová Terezie
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj 6.dny intenzivní medicíny. Možnosti nutrice kriticky nemocných. Akutní intoxikace : sborník přednášek
Titul Zhoršení inzulinové rezistence a senzitivity tkání k účinku inzulinu v průběhu stárnutí u hereditárně hypertriglyceridemických potkanů
Autoři Kazdová Ludmila, Chvojková Šárka, Divišová Jana
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 3, číslo: suppl.1, strany: 19-20, č.abstr.34
Titul Získaný angioedém v důsledku deficitu C1-inhibitoru
Autoři Šedivá Darina, Stříž Ilja
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Alergie ročník: 2, číslo: 4, strany: 272-275
Titul Životní jubileum doc. MUDr. Josefa Chrástka, CSc.
Autoři Stolz Ivo, Novotný V
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Cor et Vasa (Kardio) ročník: 42, číslo: 5, strany: K107
Titul Životní jubileum prof. MUDr. Jiřího Widimského, DrSc.
Autoři Staněk Vladimír
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Cor et Vasa (Kardio) ročník: 42, číslo: 3, strany: K58
Titul Zkušenosti s monitorací BNP u pacientů se srdečním selháním.
Autoři Málek Ivan, Kubánek Miloš, Hegarová Markéta, Jabor Antonín
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zkušenosti s PTCA v IKEM Praha - rozbor výsledků.
Autoři Kováč Josef, Belán Alfréd, Peregrin Jan, Šochman Jan, Želízko Michael
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zkušenosti s telemedicínou: teleradiologie
Autoři Hájek Milan
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Medicína v Praxi ročník: 1, číslo: 8, strany: 59-60
Titul Změna prognózy nemocných po srdečním infarktu
Autoři Gebauerová Marie, Staněk Vladimír, Málek Ivan, Jandová Růžena, Vrbská Jana, Želízko Michael, Pirk Jan, Cífková Renata
Typ ABSTRAKT
Zdroj 5. výroční sjezd České kardiologické společnosti : sborník abstrakt
Titul Změny hemodynamiky po provedení transjugulárního intrahepatálního portosystémového zkratu (TIPS) u nemocných s portální hypertenzí
Autoři Herman Aleš, Baštecký Jan, Hůlek Petr, Krajina Antonín, Kvasnička Jiří, Jandík Josef, Kajzr Jaroslav
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Cor et vasa ročník: 42, číslo: 3, strany: 125-129
Titul Změny kinetiky levé komory ve studii Prague-1. Echokardiografická 6měsíční studie
Autoři Krupička J, Nechvátal L, Widimský P, Groh L, Aschermann M, Želízko Michael, Buděšínský T, Línková H, Gregor P
Typ ABSTRAKT
Zdroj Cor et Vasa ročník: 42, číslo: 4,suppl., strany: 38
Titul Změny koncentrace lipoproteinů, diety a mortality v české populaci v devadesátých letech
Autoři Kovář Jan, Poledne Rudolf
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Změny periferní a plicní rezistence v časném období po operacích v mimotělním oběhu
Autoři Vojtíšková Jitka, Hosticka J, Březina Aleš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Změny prognózy nemocných po srdečním infarktu
Autoři Gebauerová Marie, Staněk Vladimír, Málek Ivan, Jandová Růžena, Vrbská Jana, Želízko Michael, Pirk Jan, Cífková Renata
Typ ABSTRAKT
Zdroj Časopis lékařů českých ročník: 136, číslo: 5, strany: 163
Titul Změny účinku inzulinu u hypotyreózy a po její substituci
Autoři Stanická S, Pelikánová Terezie, Vondra K, Vlček P, Němec J, Mašek Z, Zamrazil V, Skibová Jelena
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 3, číslo: suppl.2, strany: 18
Titul Změny úrovně intervence rizikových faktorů v letech 1995-2000 u pacientů s ICHS v rámci studie "EuroAspire CZ"
Autoři Mayer O, Šimon J, Plášková Markéta, Linhartová K, Rosolová H, Škodová Zdenka, Cífková Renata
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 3, číslo: suppl.3, strany: 39, č.abstr.9
Titul Změny úrovně kontroly hypertenze u kardiaků v letech 1995 - 2000 v rámci studie "EuroAspire CT" : Poster
Autoři Plášková Markéta, Mayer O, Šimon J, Cífková Renata, Škodová Zdenka, Linhartová K, Rosolová H
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 3, číslo: suppl.3, strany: 51, č.abstr.13
Titul Změny v bezprostředním pooperačním období u kriticky nemocných po srdečních operacích
Autoři Vojtíšková Jitka, Březina Aleš, Pirk Jan, Kellovský Pavel
Typ ABSTRAKT
Zdroj 25. Congressus Chirurgicus Cum Participatione Internationali : Abstracts. 2. část
Titul Změny v charakteristice dárců orgánů v devadesátých letech v ČR
Autoři Pokorná Eva, Vítko Štefan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Změny v kardiovaskulárním rizikovém profilu obyvatelstva České republiky - MONIKA 1992
Autoři Škodová Zdenka, Píša Zdeněk, Vojtíšek P, Emrová R, Pikhartová J, Hoke M, Cícha Z, Hronková M, Berka L, Valenta Zdeněk, Wiesner E, Vorlíček J, Paclt M, Poledne Rudolf
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Časopis lékařů českých ročník: 133, číslo: 20, strany: 624-626
Titul Změny v základních charakteristikách zemřelých dárců orgánů v ČR v devadesátých letech
Autoři Pokorná Eva, Vítko Štefan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Změny ve složení mastných kyslin svalových fosfolipidů ve vztahu k věku a k inzulinové rezistenci
Autoři Chvojková Šárka, Kazdová Ludmila
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 3, číslo: suppl.1, strany: 16, č.abstr.28
Titul Zobrazení měkkých tkání při scintigrafii skeletu pomocí metylendifosfonátu značeného radionuklidem 99mTc u pacientů s polymyozitidou a dermatomyozitidou
Autoři Engelmann Václav, Buncová Marie, Philipp T, Franeková L
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Česká radiologie ročník: 54, číslo: 5, strany: 318-322
Titul Zobrazení normálních a patologických struktur při MRT hlavy, hlavní klinické indikace
Autoři Fendrych Pavel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zobrazovací metody příštítných tělísek
Autoři Lukáč M
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Nejnovější poznatky v renální osteopatii : soubor sdělení
Titul Zobrazovací metody v magnetické rezonanci
Autoři Burian Martin
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zpráva o 31. setkání Evropského pankreatického klubu
Autoři Špičák Julius
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Česká a slovenská gastroenterologie ročník: 54, číslo: 1, strany: 36-37
Titul Zpráva o kongresu Americké gastroenterologické společnosti AGA - American Gastroenterological Association
Autoři Špičák Julius
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Časopis lékařů českých ročník: 136, číslo: 22, strany: 710
Titul Zpráva o konsenzuálním sympoziu o krvácení do horní části trávicí trubice při portální hypertenzi - "Baveno III"
Autoři Špičák Julius
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Česká a slovenská gastroenterologie ročník: 54, číslo: 6, strany: 230-232
Titul Zpráva z 10.evropského kongresu o hypertenzi
Autoři Cífková Renata
Typ ČLÁNEK JINÝ
Zdroj Hypertenze : bulletin české společnosti pro hypertenzi ročník: 3, číslo: 2, strany: 14
Titul Zpráva z kongresu o Tx orgánů (Řím)
Autoři Málek Ivan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Zprůchodnění infarktové tepny - mezník v léčbě srdečního infarktu
Autoři Šochman Jan, Želízko Michael, Vrbská Jana, Staněk Vladimír
Typ ABSTRAKT
Zdroj Časopis lékařů českých ročník: 136, číslo: 5, strany: 162

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2020. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet


PACS
Zlatokop
Vema
Varování

Zavřít

Tyto internetové stránky používají soubory cookie Více informací zde.

Souhlasím