CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Přehled publikací za jednotlivé roky

Přehled publikací za jednotlivé roky

Titul Advantages of the MIDCABG procedure compared with single CABG to LAD with ECC
Autoři Pirk Jan, Černý Štěpán, Březina Aleš, Sedláček Jiří, Straka František
Typ ABSTRAKT
Zdroj 17th International Cardiovascular Surgical Symposium Zürs : Abstracts
Titul Adverse effect of donor arteriosclerosis on graft outcome after renal transplantation
Autoři Pokorná Eva, Vítko Štefan, Chadimová M, Schück Otto
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Nephrology, dialysis, transplantation ročník: 15, číslo: 5, strany: 705-710
Titul Aging and renal morphological and functional changes in men
Autoři Pokorná Eva, Vítko Štefan, Chadimová M, Schück Otto
Typ ABSTRAKT
Zdroj 6. česko-německo-polské sympozium o nefrologických a kardiovaskulárních problémech ve stáří. Abstrakta
Titul Aging-induced defect in insulin action and secretion in hereditary hypertriglyceridemic rats
Autoři Divišová Jana, Kazdová Ludmila, Chvojková Šárka
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologia ročník: 43, číslo: suppl.1, strany: A156, č.abstr.602
IF 5.247
Titul AIM - diagnostika a terapie dle doporučení ČKS
Autoři Pallay Gabriel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul AIM - diagnostika a terapie dle doporučení ČKS
Autoři Pallay Gabriel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul AIM - diagnostika a terapie dle doporučení ČKS
Autoři Pallay Gabriel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul AIM - diagnostika a terapie dle doporučení ČKS
Autoři Pallay Gabriel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul AIM - diagnostika a terapie dle doporučení ČKS
Autoři Pallay Gabriel
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul AIM s ST elevacemi - současné možnosti terapie
Autoři Želízko Michael
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Aimed dietary intervention controlling hypercholesterolaemia in adolescence
Autoři Pistulková Helena, Píša Z, Kaucká J, Valenta Zdeněk, Poledne Rudolf
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Cor et vasa ročník: 36, číslo: 5, strany: 232-236
Titul Aktuality v diagnostice a terapii periferní i autonomní neuropatie
Autoři Bouček Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Aktuality v diagnostice a terapii syndromu diabetické nohy
Autoři Jirkovská Alexandra
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Aktualizace léčby arytmií amiodaronem
Autoři Bytešník Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Aktuální problematika syndromu diabetické nohy
Autoři Jirkovská Alexandra
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetes mellitus na prahu 21. století. 117.internistický den. (3.ostravský internistický den) : Program & abstrakta
Titul Aktuální problémy transplantace srdce
Autoři Málek Ivan, Staněk Vladimír, Gebauerová Marie, Frídl Petr, Kakáč J, Lomová J, Pirk Jan, Straka František, Urbanová D, Staněk Vladimír, Vítko Štefan, Želízko Michael
Typ ABSTRAKT
Zdroj Časopis lékařů českých ročník: 135, číslo: 6, strany: 195
Titul Akútne zlyhanie pravej komory
Autoři Březina Aleš
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní angiografie a intervence u iatrogenních poranění ledvin
Autoři Peregrin Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní endovaskulární intervence - periferní cévy
Autoři Peregrin Jan
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Česká radiologie ročník: 54, číslo: suppl.1, strany: 137-140
Titul Akutní ICHS
Autoři Šochman Jan
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní infarkt myokardu - indikace k PTCA
Autoři Želízko Michael, Kováč Josef, Šochman Jan, Formánek P, Janek Bronislav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní infarkt myokardu - jak je důležitá doba ischemie u nemocných léčených primární PTCA? Komentář
Autoři Želízko Michal
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj JAMA-CS ročník: 8, číslo: 11, strany: 889-891
Titul Akutní komplikace diabetu
Autoři Bouček Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní komplikace diabetu. Hyperglykémie
Autoři Bouček Petr
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Praktická diabetologie
Titul Akutní komplikace diabetu. Hypoglykémie
Autoři Saudek František
Typ KAPITOLA V MONOGRAFII
Zdroj Praktická diabetologie
Titul Akutní končetinová ischemie a její léčba
Autoři Krajíčková Dagmar
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní končetinová ischemie a její léčba
Autoři Roček Miloslav
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní koronární intervence
Autoři Želízko Michael, Horák J, Janek Bronislav, Kakáč J, Šochman Jan, Kováč J
Typ ABSTRAKT
Zdroj 4. výroční sjezd České kardiologické společnosti : abstrakta
Titul Akutní koronární syndromy a statiny
Autoři Kettner Jiří
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní koronární syndromy: současný pohled na diagnostiku a prognózu. Komentář ke článku na str. 457
Autoři Šochman Jan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj JAMA-CS ročník: 8, číslo: 6, strany: 492-493
Titul Akutní metabolické komplikace
Autoři Bouček Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní metabolické komplikace
Autoři Bouček Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní metabolické komplikace
Autoři Bouček Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní metabolické komplikace
Autoři Bouček Petr
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní metabolické komplikace
Autoři Bartoš Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní pankreatitida - diagnostika a léčba. Návrh standardu
Autoři Špičák Julius
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Bulletin HPB chirurgie ročník: 8, číslo: 1, strany: 13-18
Titul Akutní pooperační pankreatitida - mýtus, nebo realita?
Autoři Ryska Miroslav
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Bulletin HPB chirurgie ročník: 8, číslo: 1, strany: 6-9
Titul Akutní poruchy krevního oběhu: AIM, život ohrožující dysrytmie, kardiogenní šok, kolaps (synkopa), plicní embolie
Autoři Staněk Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní poruchy krevního oběhu: AIM, život ohrožující dysrytmie, kardiogenní šok, kolaps(synkopa), plicní embolie
Autoři Staněk Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní selhání ledvin, příčiny, léčba
Autoři Teplan Vladimír
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Akutní selhání pravé komory srdeční
Autoři Březina Aleš
Typ PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zdroj Hemodynamika. 4.Žaludovy dny : Sborník přednášek
Titul Akutní uzávěr dilatované tepny v průběhu PTCA a po PTCA - možnosti řešení
Autoři Želízko Michael, Janek Bronislav, Kettner Jiří, Formánek P, Kováč Josef, Straka Z, Pirk Jan
Typ ČLÁNEK ODBORNÝ
Zdroj Cor et Vasa ročník: 40, číslo: 3, strany: 138-143
Titul Alcohol consumption affects the relationship of triglycerides and HDL cholesterol concentrations
Autoři Poledne Rudolf, Kovář Jan, Bobková Dagmar, Lánská Věra, Piťha Jan
Typ ABSTRAKT
Zdroj Atherosclerosis ročník: 146, číslo: suppl., strany: S28,č.abstr.41
IF 4.287
Titul Alcohol consumption effects on postprandial changes in triglyceride transporting lipoproteins
Autoři Kovář Jan, Körberová Dana, Poledne Rudolf
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Algorytmus léčby hypertenze v nefrologii
Autoři Šímová Marcela, Stříbrná Jarmila
Typ PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Titul Alimentárním cholesterolem indukovaná hypercholesterolémie
Autoři Poledne Rudolf, Petrásek Richard, Reiniš Z
Typ ABSTRAKT
Zdroj Praktický lékař ročník: 62, číslo: 18, strany: 672-673
Titul Alkohol - nejenom pozitivní efekt na metabolismus lipoproteinů
Autoři Kovář Jan, Bobková Dagmar, Körberová Dana, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa ročník: 3, číslo: suppl.3, strany: 29, č.abstr.5
Titul Alkohol a triacylglyceroly
Autoři Kovář Jan, Bobková Dagmar, Körberová Dana, Lánská Věra, Piťha Jan, Škodová Zdenka, Poledne Rudolf
Typ ABSTRAKT
Zdroj 3.metabolické dny. Tuky ve výživě : Sborník prací
Titul Alokace kadaverózních ledvin nemocným dlouhodobě čekajícím na transplantaci: výsledky modifikovaného algoritmu
Autoři Vítko Štefan, Pokorná Eva, Chárová Veronika
Typ ABSTRAKT
Zdroj 4.konference transplantace orgánů a tkání : Sborník abstrakt
Titul Alokace kadaverozních ledvin nemocným dlouhodobě čekajícím na transplantaci: výsledky modifikovaného algoritmu
Autoři Vítko Štefan, Pokorná Eva, Chárová Veronika
Typ ABSTRAKT
Zdroj Aktuality v nefrologii ročník: 6, číslo: 1, strany: 35

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít