CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Poděkování zaměstnancům IKEM

Poděkování zaměstnancům IKEM

Vážený pane řediteli, protože na poděkování není nikdy pozdě, činím tak dnes. V r. 2005 mi byla diagnostikována fibrilace síní a v r. 2007 jsem začala být léčena v Nemocnicni Na Homolce /NNH/. Po všech různých peripetiích tam, kdy moje problémy se stále zhor-šovaly a na moje prosby o provedení výkonu nikdo nereagoval, jsem se rozhodla poprosit o pomoc p. prof. Kautznera. Ještě týž den, kdy jsem mu poslala dokumentaci a popsala moje problémy mi p. profesor odpověděl a nabídl možnost léčení u Vás a pak už šlo všechno velice rychle - po vyšetření na ambulanci mi byla ve Vašem zařízení provedena dne 24.7.2008 katetrizace. A protože mohu porovnávat : hospitalizace v IKEMu je na úplně jiné úrovni než v NNH, všichni pracovníci jsou už od počátku velice vstřícní a metody, které se používají ve Vašem zařízení jsou k pacientovi mnohem šetrnější, komunikace s ním je mnohem kvalitnější a řadu úkonů s ním provádějí kvalifikovanější pracovníci. Prostě u Vás je pacient a jeho problémy středem pozornosti a já musím napsat, že poprvé v životě jsem byla v nemocnici, kde se mi líbilo - zázemí na pokojích, vstřícný a ochotný personál, pečliví a svědomití lékaři. Dnes jsem zcela v pořádku a jsem velice šťastná, že jsem u p. profesora Kautznera našla rychlé, vysoce profesionální řešení a přitom řešení především naplněné lidským přístupem a pochopením pro moje problémy. Velice si vážím toho, že se i nadále budu moci léčit v IKEMu, který je skutečně podle mého názoru nejlepším zařízením u nás a děkuji všem, kteří mi pomohli opět naplno pracovat i radovat se ze života. S pozdravem Ing. Jiřina Kadlečková

22.9.2008


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít