CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Poděkování zaměstnancům IKEM

Poděkování zaměstnancům IKEM

Poděkování  pátek, 4. ledna 2008

V srpnu 2007 jsem se podrobil v pražském Ikemu závažné operaci a proto mi nyní dovolte vyjádřit moje upřímné poděkování všem lidem této špičkové Kliniky. 
Byla to pro mě velmi těžká doba, ale nevídaná pečlivost s jakou bylo o mě postaráno se rozhodující měrou podílela na zlepšení mého zdravotního stavu. 
V této nemocnici jsem podstoupil operaci srdce, kde mi byla nahrazena nefunkční mitrální chlopeň, chlopní umělou.
Prošel jsem tedy nutně různými odděleními této nemocnice od příjmu přes předoperační pokoj, odkud mě potom převezli na samotnou operaci, po které následovala velmi hrůzná noc na intenzivní jednotce...
Také několik dalších dní na JIPce a pak na pooperačním pokoji mě utvrdilo v tom, že na všech místech celého personálu Ikemu jsou zaměstnanci, kteří jsou velkými profesionály ve svých oborech ovládající perfektně svoji práci. Zůstávají však ještě nad rámec všech náročných úkolů také především lidmi, kteří dovedou podpořit pacienty vhodnými slovy.
Sestřičky a lékaři mají v sobě obrovský lidský cit, což je velmi důležité pro každého, kdo podstupuje tak těžkou operaci. Dokonce i pomocný personál, mám na mysli roznášení stravy a úklid na odděleních též velmi dobře zapadá do tohoto jedinečného léčebného gigantického celku.
Pokud mám být adresný, tak největší moje díky patří panu doktoru Petru Kačerovi a jeho týmu, který mě operoval a ještě dlouho mi budou znít v uších jeho slova kdy za mnou přišel den před operací a zcela jednoduše mi řekl „zítra to odoperujeme“..
Potom mi ještě velmi zasvěceně vysvětlil co a jak bude probíhat při operaci a mohu říci, že mě jeho slova dokázala před operací i trochu zklidnit, což bylo v dané chvíli velmi potřebné.
Ještě jednou Vám proto vážený pane doktore Kačere z celého srdce děkuji, že díky Vám jsem získal perspektivu do budoucnosti..
Dále bych chtěl velmi poděkovat sestřičce, která se o mě starala první noc po operaci a přinesla mi napít v noci vody, která mi připadala v té chvíli jako nejlepší mok na světě...
Když jsem byl odsud ještě dopoledne odvážen dále na jednotku intenzivní péče tak mi vyklouzlo z úst rozloučení „nashledanou“, ale byl jsem opraven, že raději na „neshledanou“...
Na JIPce mi pomáhaly další ochotné ruce sestřiček a je toho opravdu hodně co zastanou. V tomto období léčby má totiž každý pacient dosti velkou potřebu na obsluhu, protože sám toho není schopen moc udělat s ještě velmi bolestivým hrudníkem. Děkuji proto za velmi potřebnou pomoc všem sestřičkám na JIPce a jmenovitě starostlivé Marcele Kopecké a také věčně usměvavé Veronice Rasákové.
Po pár dnech mě přemístili na pooperační, kde mě již osvobodili od různých hadiček a kabelů celodenních EKG.
Tady už člověk pozoruje s velkou nadějí do budoucna z okna zdejší dosti zvláštní faunu, kterou v okolí budovy tvoří velké stádo muflonů a je tedy stále nač se dívat jak tam dole vesele skotačí..
Sestřičky na pooperačním jsou též velmi pozorné ke všem pacientům a zvláště pak bych rád poděkoval, za velkou starostlivost o nás, malé blondýnce jménem Martina, která se dokonce chodila každou hodinu na pokoj ptát zda něco nepotřebujeme, což bylo jistě nad rámec jejích povinností.
Závěrem bych chtěl ještě říci, že je to pro každého člověka jistě velká rána když se ocitne v roli před závažnou operací, ale díky prostředí a personálu celého oddělení kardiovaskulární chirurgie pod vedením váženého pana profesora Jana Pirka DrSc, jenž stoprocentně rozumí své věci je všechno poněkud snesitelnější, za což ještě jednou vyjadřuji všem přejemným lidem Ikemu své skromné díky.
Přeji Vám také hodně úspěchů ve vaší nenahraditelné a velmi záslužné práci a také klid a pohodu v osobním životě a též pevné zdraví.

 Váš pacient František Městka z Křelovic u Pelhřimova.


niko@mujbox.cz


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít