CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Poděkování za provedený operativní zákrok - koncert týmové práce

Poděkování za provedený operativní zákrok - koncert týmové práce

Vážený pane doktore,

3.října t.r. jste mi provedl operační zákrok - angioplastiku zavedením stentu do levé karotýdy. Podle nálezů předcházejícího vyšetření na angio CT na Vaší klinice se jednalo o nutný a urgentí zákrok, který byl navíc podle pánů doc. Mudr. Roučka a Mudr. Palouše spojený s celou řadou rizik.

Rád bych Vám tímto ještě jednou opravdu upřímně poděkoval za to, že především Vaší zásluhou se operace perfektně zdařila a že se již v těchto dnech cítím bezvadně a fit.

Přestože jsem Vám již osobně poděkoval, dovolte mi, abych Vám ještě jednou touto cestou napsal pár řádek, věřím, že si k jejich přečtění najdete vhodnou chvíli.

Od prvního okamžiku, kdy jste vstoupil do operačního sálu, představil se mi a začal jste se mnou velice pěkně, lidsky a klidně komunikovat, získal jsem jistotu, že jsem v rukou odpovědného a zároveň zkušeného operatéra, který měl můj předoperační stav podrobně prostudovaný. Získal jsem pro operarční výkon potřebný psyhický klid tím, že jsem nabyl jistoty, že jste se na operaci, i na její případné komplikace, perfektně připravil. Ihned jsem začal věřit, že byť jakkoliv obtížná, bude úspěšná.

Po celou dobu téměř 1,5 hodiny, kdy operace s přípravou probíhala, měl jsem možnost porovnávat Vaší činnost a činnost celého Vám sekundujícího zdravotnického personálu, který byl přítomný na operačním sále. To, co jsem měl možnost vidět, byl skutečně kvalitně a bez jediné stopy stresu odvedený "koncert týmové práce", na jehož konci nebyl žádný potlesk ani sláva, ale dobře vykonaná, vysoce kvalifikovaná práce, která zachránila jeden lidský život.

Měl jsem možnost Váš výkon porovnával s činnostmi obdobně vybavených zdravotnických zařízení v Praze, kterými jsem v minulosti prošel, bohužel však téměř vždy s trvalými zdravotními následky. A přestože tato zdravotnická zařízení (nemocnice) zdaleka nejsou tak kompetentní, jako bylo v případě mé operace Vaše pracoviště na IKEM, dokáží se díky použitým metodám PR a marketingu chlubit vynikajícími výsledky a prezentují se jako nejlepší !

Společně s Vašimi kolegy si zasloužíte absolutorium v souhře a v efektivní týmové práci, která, v úrovni, jakou jste předvedli, se v jiných oborech lidské činnosti málokdy vidí. Zkušenosti a metody efektivní organizace týmové práce, jakými disponuje Vaše pracoviště IKEM, by si zasluhovaly šíření a uplatňování i v mnoha dalších oborech lidské činnosti, kde pohříchu chybějí. Tím mám na mysli především celou naši ekonomickou sféru a státní správu.

Prosím předejte mé upřímné poděkování i všem Vašim kolegům, kteří Vám na sále výše uvedený den asistovali.

Věřím, že bude příležitost k našemu opětnému setkání, a to za pro mne příjemnějších okolností, než jakou nabídla situace mé operace. Jsem Vám velice zavázán! Přijměte prosím srdečný pozdrav.

S úctou

Ing. Ivan KOTEK


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít