CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Poděkování prof. Pirkovi

Poděkování prof. Pirkovi

Vážený pane řediteli,

chci Vám touto cestou poděkovat za péči, které se mi dostalo při hospitalizaci ve Vašem zdravotnickém zařízení. Dne 12. října 2005 jsem u Vás prodělal náročnou operaci srdce. Operace byla velmi úspěšná. Můj dík patří především přednostovi kliniky kardiovaskulární chirurgie prof. MUDr. Janu Pirkovi, DrSc. a jeho operačnímu týmu za skvěle odvedenou práci. Díky schopnostem jeho i celého týmu se mohu opět plnohodnotně zapojit zpět do všedního života, věnovat se své rodině, přátelům, svým koníčkům a zájmům.

Můj dík patří i všem lékařům a sestrám z lůžkového oddělení kliniky kardiologie za příkladnou péči, kterou mi během mé hospitalizace u Vás poskytovali.

Mé poděkování patří i Vám a zároveň přeji Institutu klinické a experimentální medicíny ještě mnoho takto spokojených pacientů. Váš Institut považuji za špičkové zdravotnické zařízení, které nemá v naší republice konkurenci. Jste chlouba naší zdravotní péče.

Ještě jednou děkuji.

      Václav Řehořek

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít