CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Poděkování pracovníkům IKEM

Poděkování pracovníkům IKEM

Vážený pane řediteli,

dovolte mi touto cestou vyjádřit poděkování lékařům, sestrám a dalšímu personálu IKEMu, kde jsem byl hospitalizován od dubna do listopadu 2000 a kde mi byla v říjnu t.r. transplantována játra.

Mé poděkování patří především lékařům a sestrám Klinik hepatogastroenterologie, anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče a transplantační chirurgie. Jmenovitě bych rád poděkoval MUDr. Martině Hubaczové, Mgr. Janě Kříhové, MUDr. Pavlu Taimrovi, MUDr. Janu Cihlářovi, MUDr. Františku Bělinovi a MUDr. Jiřímu Froňkovi.

Přístup k pacientům, odborná péče, systém stravování i samotné prostředí IKEMu svědčí o vysoké úrovni tohoto zdravotnického zařízení. Jsem přesvědčen, že i tato skutečnost mi pomohla překonat pro mne velmi náročné období, kterým jsem prošel a v současné době je mi oporou při návratu do běžného života.

Vážený pane řediteli,

závěrem mi dovolte Vám popřát hodně úspěchů v soukromém i pracovním životě a to nejen v roce 2001, ale i v letech následujících.. 

Děkuji 

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít