CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma
 • Úvod
 • Poděkování bývalého primáře

Poděkování bývalého primáře

MUDr. VLADIMÍR PUCHMELTR

   Vážený pan
   MUDr. Karel Filip CSc.
   ředitel
   KARDIOCENTRUM IK+EM
   Praha 4 - Krč

Vážený pane řediteli,

dovolte prosím, abych Vašim prostřednictvím vyslovil veřejné poděkování týmům interní a kardiovaskulární chirurgie klinik IK+EM za úspěšně provedenou operaci a za péči, které se mi dostalo v době mé hospitalizace ve Vašem kardiocentru.- 17.3. - 3.4.2002

To, že jsem se zde setkal s odborně vysoce erudovaným týmem, není jistě na půdě IKEMu nic mimořádného. S tímto vědomím se na Vás proto obracíme se svými problémy a bolestmi.

Co na nás pacienty ale velice mile zapůsobilo, je příkladný, vysoce lidský přístup těchto špičkových profesionálů k pacientovi. Před tím je třeba smeknout a vyslovit poděkování.

Vím o čem hovořím. Pracuji ve zdravotnictví již 45 roků, stále ještě jako privátní gynekolog v ambulancí. Před odchodem do důchodu jsem 15 let primářoval na lůžkovém gynekologicko-porodnickém oddělení, operoval jak abdominálně, tak vaginálně, včetně ultraradikálních operací. Byl jsem šéfem náročným. Mým krédem byla vysoká odbornost, zodpovědnost, kvalitní práce, etika s lidským přístupem k pacientovi, dobrá organizace práce, čistota a kázeň. A s vším setkal v době mé hospitalizace na klinice interní a kardiovaskulární chirurgie IK+EM.

Považuji proto za svojí občanskou a kolegiální povinnost upřímně poděkovat MUDr. Janu Pirkovi DrSc. za kolegiální přijetí na klinice kardiovaskulární chirurgie a za provedení náročné operace - bypass aortocoron. triplex.
Děkuji anesteziologovi, asistenci, instrumentářkám a celému týmu na operačním sále, včetně sanitářek a sanitářů.
Děkuji internistům za ochotné přijetí na kliniku, a odborné vyšetření.
Srdečné poděkování za velice pečlivou pooperační péčí patří všem sestřičkám, které jsou na odborné a morální úrovni.
Díky Vám všem, za dobrou profesionální práci.

V závěru přeji celému týmu mnoho dalších úspěchů, ať je Vám Vaše práce stále drogou a ať jsou již konečně vytvořeny podmínky odpovídající Vaší práci s náležitým finančním oceněním.

Jsem si vědom, že podobných dopisů dostáváte dnes a denně nepočítatelné množství. Příjměte proto prosím toto moje úpřímné, kolegiální poděkování a uznání Vaší práce jako hold profesionála profesionálům.

   Srdečně zdraví 
    
  V Teplicích v Č. 15.8.2002MUDr. Vladimír Puchmeltr st.
  M. Majerové 1373
  Teplice v Č.
  415 01

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít