CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Otázky/odpovědi stran očkování pacientů s diabetem

Otázky/odpovědi stran očkování pacientů s diabetem

Je pro mě jako  diabetika očkování vhodné?
Očkování je doporučeno všem rizikovým skupinám včetně pacientů s diabetem.

Jsem pacient  s diabetem a léčím se v IKEM. Dozvěděl jsem se, že registrační systém  umožňuje registraci rizikových skupin k očkování. Jak to celé funguje?
Pokud spadáte do skupiny vysoce rizikových pacientů (podmínky stanovené Ministerstvem zdravotnictví), obdržíte formou automaticky generované SMS z nemocničního systému kód. Tento kód je nepřenosný, má omezenou platnost do 30. dubna. Pacient se  k očkování registruje sám přes STÁTNÍ centrální rezervační systém (https://crs.mzcr.cz). Tyto registrace byly spuštěny 24. 3. 2021.

Místo, kde budete očkováni, si vyberete ve STÁTNÍM centrálním rezervačním systému dle aktuálních volných kapacit. Vzhledem k omezené kapacitě očkovacího centra IKEM doporučujeme k registraci využít očkovací místa v rámci Vašeho bydliště.

U očkování je potřeba se prokázat lékařskou zprávou od pracoviště, od kterého jste kód dostal (není nutné žádat o nejnovější lékařskou zprávu, může být i přiměřeně staršího data).

Jsem léčen  v IKEM, jak získám kód od diabetologa pro registraci k očkování do  centrálního registračního systému?
Kód je automaticky odeslán naším systémem ve formě SMS a e-mailu všem pacientům léčených v IKEM, kteří splňují podmínky stanovené Ministerstvem zdravotnictví – tj. „chroničtí  pacienti – vyšší priorita“ (Diagnózy a zdravotní stavy_prioritní očkování.pdf). Pacienti nespadající do této skupiny budou kontaktováni později v souladu s pokynem od MZ ČR a nebo budou moci využít možnosti očkování po uvolnění registrace pro jejich věkovou kategorii.

Proč jsem nedostal kód  k registraci na očkování do centrálního registru i když jsem diabetik? 
V podstatě mohou být dva důvody. První je, že nesplňujete podmínky Ministerstva zdravotnictví (např. jste diabetik, ale nemáte žádné přidružené komplikace jako je vysoký tlak, onemocnění srdce, ledvin apod.). V tomto případě dostanete kód později, jakmile to bude umožněno Ministerstvem zdravotnictví. Druhým důvodem může být, že vás systém automaticky nezařadil mezi pacienty splňující podmínky pro očkování. Pokud jste si jisti, že podmínky splňujete, obraťte se prosím písemně e-mailem na diamb@ikem.cz.

Mám kód očkování z IKEM,  proč se nemohu zaregistrovat na očkování do IKEM?
Kapacita očkovacího centra v IKEM je omezená a nelze zde naočkovat všechny naše pacienty. Registrujte se tedy prosím dle svého uvážení do očkovacího centra v místě bydliště. Kód poskytnutý IKEM platí pro registraci do očkovacích míst po celé České republice, není tedy nutné cestovat k podání vakcíny přes celou republiku až do IKEM.

Dostal jsem kód, ale  jsem těsně po nebo právě nemocen Covidem? Za jak dlouho po nemoci se mohu  nechat oočkovat?
Prodělané onemocnění COVID-19 není kontraindikací očkování. Očkovat se mohou také osoby, které toto onemocnění prodělaly, a to obvykle za 3 měsíce po onemocnění.

Přišel mi kód, ale omylem jsem ho smazal/ztratil.
Kontaktujte prosím písemně  naši ambulanci (diamb@ikem.cz) a kód vám bude poslán znovu.

Jak získám termín na  2. dávku vakcíny?
Termín 2. dávky bude každé osobě přidělen ihned po aplikaci 1. dávky v daném očkovacím centru.

Dostal jsem kód, ale nezvládnu se sám zaregistrovat (např. nemám PC)? 
Obraťte se, prosím, pro pomoc na infolinku 1221.

K očkování  potřebuji lékařskou zprávu, která dokladuje moje onemocnění. Jak ji mám získat?
K očkování stačí předložit jakoukoliv, i starší zprávu, ve které jsou uvedeny informace o onemocnění, na jehož základě jsem zařazen k očkování (diabetes, hypertenze či jiné komplikace). Pokud nemáte žádnou takovou zprávu, obraťte se prosím nejlépe písemně  na naši ambulanci (diamb@ikem.cz).© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2022. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít