CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Odhad glomerulární filtrace (GFR) podle rovnice MDRD (Modification of Diet in Renal Disease)

Odhad glomerulární filtrace (GFR) podle rovnice MDRD (Modification of Diet in Renal Disease)

Výpočet

Zadání vstupních hodnot:

Kreatinin v plazmě (séru) v µmol/l Nová kalibrace IFCC
Věk v rocích
Pohlaví
Urea v plazmě (séru) v mmol/l
Albumin v plazmě (séru) v g/l
   

Výsledek výpočtu (v mls-1 (1,73m2)-1):

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít