CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • ODPOVĚDI NA ČASTÉ OTÁZKY PACIENTŮ IKEM

ODPOVĚDI NA ČASTÉ OTÁZKY PACIENTŮ IKEM

OBECNÉ OTÁZKY

PRO PACIENTY PO TRANSPLANTACI


[ Cílová kotva 1 ]

Obecné otázky

Jaké vakcíny v IKEM používáme k očkování proti Covid–19?
V IKEM používáme standardně vakcíny Comirnaty od společnosti Pfizer, v omezeném rozsahu také vakcínu od společnosti Moderna. Oběvakcíny jsou mRNA vakcíny od amerických výrobců. 

Kde najdu informace o vytíženosti jednotlivých očkovacích míst v ČR?
Informace o vytíženosti jednotlivých očkovacích míst naleznete zde: ockoreport.uzis.cz.

Jak se mohu registrovat (přihlásit) k očkování?
Veškeré informace naleznete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/
Obrátit pro pomoc se můžete také na infolinku 1221.

Kdy obdržím termín 2. dávky očkování?
Termín 2. dávky bude každé osobě v IKEM přiděleno ihned po aplikaci 1. dávky.

Jaký je interval mezi jednotlivými dávkami?
Česká vakcinologická společnost ČLS JEP doporučuje, aby se interval mezi první a druhou dávkou mRNA vakcín proti onemocnění covid-19 u vakcíny od firmy Pfizer (Comirnaty) a u vakcíny od firmy Moderna (COVID-19 Vaccine Moderna) pohyboval mezi 21-42 dny.  Toto doporučení je plně v souladu se stanoviskem amerického centra pro kontrolu nemocí (CDC), Světové zdravotnické organizace (WHO) a odborné poradní skupiny WHO pro imunizaci (SAGE).

Jaký má význam očkování v delším intervalu, než byl doposud uplatňován a není výsledkem tohoto prodlouženého intervalu nižší účinnost vakcín? 
V prvních fázích vakcinační strategie považujeme za nejdůležitější navození rychlé a vysoké účinnosti očkování zejména v prevenci hospitalizací a úmrtí na COVID-19. Účinnost mRNA vakcín dosahuje více než 90 % a je zaznamenatelná od 14. dne po aplikaci první dávky. Prodloužení intervalu je také v souladu s SPC (souhrn údajů o léčivém přípravku) vakcín.

Kdy  se mohu po prodělaném onemocnění COVID-19 nechat nejdříve očkovat?
S odkazem na společné stanovisko odborných společností (viz příloha č. 1) doporučujeme řídit se následujícím postupem:
Prodělané onemocnění COVID-19 není kontraindikací očkování. Očkovat se mohou také osoby, které toto onemocnění prodělaly, a to obvykle za 3 měsíce po onemocnění. V případě vysoce exponovaných osob k nákaze COVID-19 je možné očkování zahájit i dříve.

Očkování by mělo být odloženo:

  • o 3 měsíce po aplikaci monoklonálních protilátek proti SARS-CoV-2 nebo rekonvalescentní plazmy. Důvodem odložení očkování je zabránění možné interference léčby protilátkami s imunitní odpovědí vyvolanou vakcínou,
  • osobám, které onemocněly covid-19 po aplikaci první dávky. Těmto osobám se doporučuje odložit podání druhé dávky o 3 měsíce po odeznění příznaků nebo ukončení izolace,
  • u osob v karanténě z důvodu kontaktu s jedincem infikovaným SARS-CoV 2. Očkování lze zahájit bezprostředně po ukončení karantény.

Je kontraindikací druhé dávky onemocnění COVID-19 po první?
Není, očkovat druhou dávkou je možné při dodržení výše popsaného odstupu.

Mohu dostat COVID-19 z vakcíny? 
Určitě ne, pokud COVID-19 po aplikaci vakcíny dostanete, znamená to, že jste se nakazil/a ještě před očkováním nebo bezprostředně po něm, kdy jste ještě neměl/a vytvořenu dostatečnou imunitu.

Je druhá dávka stejná jako první? 
Ano, obě dávky jsou identické. U vakcíny, kterou očkujeme v IKEM, je to vždy minimální objem 0,3 ml (Comirnaty) a nebo 0,5 ml (Moderna) stejné očkovací látky.

Jak dlouho vydrží protilátky po očkování a kdy po 2. dávce budu chráněn?
Protilátky vydrží alespoň 8 měsíců, ale pravděpodobně mnohem déle. 7 dní po 2. dávce očkování vakcínou od firem Pfizer nebo Moderna existuje 95% pravděpodobnost, že onemocnění nevznikne.

Proč doporučujete očkovat i po prodělaném onemocnění COVID?
Protože se tvorba protilátek po prodělaném onemocnění u pacientů liší a jejich hladina pak nemusí být dostatečná, aby Vás dále dostatečně chránila před novým onemocněním. Platí to zvláště u starších nemocných a u nemocných s imunosupresí. Navíc se nyní zjistilo, že v těchto případech očkování zajistí lepší ochranu proti novým mutacím koronaviru.

Kdo by vakcínu dostat neměl?
Pouze ti, kteří v minulosti měli závažné alergické reakce na nějakou složku vakcíny (anafylaxe) a děti mladší 16 let (Comirnaty) či 18 let (Moderna).

Mohu se nechat očkovat, když jsem těhotná/chci otěhotnět?
K očkování by se mělo přistupovat vždy po individuálním zvážení. Těhotné ženy mají proti těm negravidním stejného věku zvýšené riziko závažného průběhu onemocnění COVID-19. COVID-19 může zvyšovat riziko také předčasného porodu.

Mohou se naočkovat děti?
Děti do 16 let věku (Comirnaty) či 18 let (Moderna) bez ohledu na zdravotní stav se neočkují, vakcína není schválena k použití pro tyto věkové kategorie. U dětí v těchto měsících provádějí výrobci vakcín klinické studie zaměřené na ověření účinnosti a bezpečnosti vakcín u těchto věkových kategorií, výsledky lze očekávat do konce roku 2021.

Změní vakcína moji DNA?
Rozhodně ne, mRNA vakcíny slouží jako matrice pro přepis bílkoviny v cytoplazmě buněk a nikoliv v buněčném jádře, kde je lidská DNA.

Musím používat roušku i po očkování?
Ano. Vládní nařízení se prozatím nezměnila.

Potřebuji před vakcínou test na COVID-19?
Nepotřebujete.

Budu se muset příští rok očkovat znovu?
Prozatím na tuto otázku neznáme odpověď.

Mohu dostat jiné vakcíny současně s vakcínou proti COVID-19?
Nedoporučuje se aplikovat jiné vakcíny 14 dní před, ani 14 dní po vakcíně na COVID-19.

Měl bych být testován na protilátky proti COVID-19, abych zjistil, zda mám dostat vakcínu?
Není to nutné, nevíme, jaká hladina protilátek je dostatečná.

Jsem alergický na antibiotika. Vadí to kvůli vakcíně na COVID-19?
Alergie na antibiotika nejsou kontraindikací k očkování proti COVID-19.

Mohu se nechat očkovat, když užívám léky na ředění krve?
Ano, můžete. Z důvodu prevence možného krvácení či modřin se doporučuje po očkování komprese místa aplikace.
Pacienti užívající warfarin či nová antikoagulancia (Eliquis, Pradaxa, Xarelto, Lixiana) ranní dávku nevysazují.

Mám problémy s imunitním systémem, mohu se očkovat?
Vakcína je pro vás bezpečná. Nemusí být ale tak účinná, jako u osob bez onemocnění imunitního systému. Snižuje ale pravděpodobnost, že onemocníte zvlášť závažným průběhem, a to je důvod, proč je doporučeno očkovat nemocné s poruchou imunity nebo po transplantacích.

Jak a kam mám hlásit nežádoucí účinky po aplikaci vakcíny?
Jakékoliv podezření na nežádoucí účinky je nutné hlásit. Preferovanou formou je hlášení vakcinačnímu centru IKEM na mailovou adresu covidnu@ikem.cz nebo telefonicky na číslo 731 730 078. Po provedeném očkování budete z IKEM osloveni s dotazem na případný výskyt nežádoucího účinku po očkování, předem děkujeme za Vaši spolupráci.

Prosíme, nevolejte, pokud se u Vás žádné nežádoucí účinky neobjevily.

Hlášení na podezření na nežádoucí účinky je možné také zaslat přímo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Podrobnosti k hlášení jsou zde: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Musím se nechat očkovat v IKEM, nebo mohu využít nabídky i jiného očkovacího centra?
Můžete se nechat naočkovat i v jiném očkovacím centru, pokud Vám to bylo nabídnuto.

Zajistíte mi dopravu sanitním vozem k očkování?
Dopravu sanitním vozem k očkování IKEM nezajišťuje.

[ Cílová kotva 2 ]

Pro pacienty po transplantaci 

Komu  je očkování doporučeno?
Očkování proti covid-19 je doporučeno všem nemocným po transplantaci bez ohledu na to, jaké léky užívají. Očkování je doporučeno také všem pacientům na čekacích listinách ale i dalším skupinám rizikových pacientů, které v IKEM sledujeme (například srdeční selhání, cirhosa, dialýza, diabetes).

Mohu se  obrátit na někoho s konkrétním dotazem k svému zdravotnímu stavu?
Před vlastním očkováním s pacienty promluví v Očkovacím centru IKEM lékař, který jim může zodpovědět případné otázky. Prosíme, nevolejte koordinátorkám nebo sestrám zbytečně, linky jsou pak přetížené i pro dotazy pacientů, které se netýkají očkování.

Mohu  se nechat naočkovat proti COVID-19, když transplantovaným není doporučeno  očkovat se živou vakcínou?
Vakcíny proti covid-19 nejsou živé vakcíny, proto je možné jimi očkovat nemocné po orgánových transplantací.

Může  vakcína ohrozit transplantovaný orgán?
Nemáme žádné informace o tom, že by vakcinace ohrozila transplantovaný orgán. Naopak příjemci po transplantacích jsou daleko více ohroženi závažným průběhem nemoci. Proto odborné společnosti v ČR i v zahraničí doporučují vakcinaci.

Budou  po očkování pacienti s transplantovaným orgánem plně chráněni?
Imunita v běžné populaci nejpozději vzniká 7 dní po druhé dávce vakcíny. U pacientů po transplantaci nebo těch užívajících imunosupresi může být imunitní odpověď slabší.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít