CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

ODPOVĚDI NA ČASTÉ OTÁZKY PACIENTŮ IKEM

OBECNÉ OTÁZKY

PRO PACIENTY PO TRANSPLANTACI


[ Cílová kotva 1 ]

Obecné otázky

Kdy  se mohu po prodělaném onemocnění COVID-19 nechat nejdříve očkovat?
Očkování je doporučeno i u pacientů, kteří již onemocnění COVID-19 klinicky prodělali nebo kteří mají přítomné protilátky, a to s následujícím odstupem:

  • nejméně  7 dní po ukončení izolace při bezpříznakovém průběhu;
  • nejméně  14 dní po ukončení izolace při průběhu s příznaky onemocnění.

Je kontraindikací  druhé dávky onemocnění COVID-19 po první?
Není, očkovat druhou dávkou je možné při dodržení výše popsaného odstupu.

Mohu dostat COVID-19 z vakcíny? 
Určitě ne, pokud COVID-19 po aplikaci vakcíny dostanete, znamená to, že jste se nakazil/a ještě před očkováním nebo bezprostředně po něm, kdy jste ještě neměl/a vytvořenu dostatečnou imunitu.

Je druhá dávka stejná  jako první? 
Ano, obě dávky jsou identické. U vakcíny, kterou očkujeme v IKEM, je to vždy minimální objem 0,3 ml stejné očkovací látky.

Jak dlouho vydrží  protilátky po očkování a kdy po 2. dávce budu chráněn?
Protilátky vydrží alespoň 8 měsíců, ale pravděpodobně mnohem déle. 7 dní po 2. dávce očkování vakcínou od firem Pfizer nebo Moderna existuje 95% pravděpodobnost, že onemocnění nevznikne.

Proč doporučujete  očkovat i po prodělaném onemocnění COVID?
Protože se tvorba protilátek po prodělaném onemocnění u pacientů liší a jejich hladina pak nemusí být dostatečná, aby Vás dále dostatečně chránila před novým onemocněním. Platí to zvláště u starších nemocných a u nemocných s imunosupresí.

Kdo by vakcínu dostat  neměl?
Pouze ti, kteří v minulosti měli závažná alergická reakce na složku vakcíny (anafylaxe), děti mladší 16 let a těhotné ženy.

Mohu  se nechat očkovat, když jsem těhotná/chci otěhotnět?
Neexistují žádná data týkající se očkování protiCOVID-19 v těhotenství. Je nutné se vždy individuálně poradit s lékařem.

Mohou  se naočkovat děti?
Děti do 16 let věku bez ohledu na zdravotní stav se neočkují, vakcína není schválena k použití u této věkové kategorie.

Změní vakcína moji  DNA?
Rozhodně ne, mRNA vakcíny slouží jako matrice pro přepis bílkoviny v cytoplasmě buněk a nikoliv v buněčném jádře, kde je Vaše DNA.

Jaké je účinnost  vakcíny týden po 2. dávce u člověka s normální imunitou?
Současné výzkumy uvádějí, že až 95 %.

Musím používat roušku  i po očkování?
Ano. Vládní nařízení se prozatím nezměnila.

Potřebuji před  vakcínou test na COVID-19?
Nepotřebujete.

Budu se muset příští  rok očkovat znovu? 
Prozatím na tuto otázku neznáme odpověď.

Mohu dostat jiné  vakcíny současně s vakcínou proti COVID-19?
Nedoporučuje se aplikovat jiné vakcíny 14 dní před, ani 14 dní po vakcíně na COVID-19.

Měl bych být testován  na protilátky proti COVID-19, abych zjistil, zda mám dostat vakcínu?
Není to nutné, nevíme, jaká hladina protilátek je dostatečná.  

Jsem alergický na  antibiotika. Vadí to kvůli vakcíně na COVID-19?
Alergie na antibiotika nejsou kontraindikací k očkování proti COVID-19.

Mohu  se nechat očkovat, když užívám léky na ředění krve?
Nemocní užívající Warfarin donesou poslední výsledek testu INR, ne starší než 14 dní, dávkování kvůli očkování nepřerušují.

Pacienti užívající nová antikoagulancia (Eliquis, Pradaxa, Xarelto, Lixiana) ranní dávku nevysazují.

Mám problémy  s imunitním systémem, mohu se očkovat? 
Vakcína je pro vás bezpečná. Nemusí být ale tak účinná. Pravděpodobnost, že onemocníte zvlášť závažným průběhem, je ale velmi malá a to je důvod, proč je doporučeno očkovat nemocné s poruchou imunity nebo po transplantacích.

Jak a  kam mám hlásit nežádoucí účinky po aplikaci vakcíny?
Jakékoliv podezření na nežádoucí účinky je nutné hlásit. Preferovanou formou je hlášení vakcinačnímu centru IKEM na mailovou adresu covidnu@ikem.cz nebo telefonicky na číslo 261 365 274.

Po provedeném očkování budete z IKEM osloveni s dotazem na případný výskyt nežádoucího účinku po očkování, předem děkujeme za Vaši spolupráci.

Hlášení na podezření na nežádoucí účinky je možné hlásit také přímo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Podrobnosti k hlášení jsou zde: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  

Musím  se nechat očkovat v IKEM, nebo mohu využít nabídky i jiného očkovacího centra?
Můžete se nechat naočkovat i v jiném očkovacím centru, pokud Vám to bylo nabídnuto.

Zajistíte  mi dopravu sanitním vozem k očkování?
Dopravu sanitním vozem k očkování IKEM nezajišťuje.

[ Cílová kotva 2 ]

Pro pacienty po transplantaci 

Komu  je očkování doporučeno?
Očkování proti covid-19 je doporučeno všem nemocným po transplantaci bez ohledu na to, jaké léky užívají. Očkování je doporučeno také všem pacientům na čekacích listinách ale i dalším skupinám rizikových pacientů, které v IKEM sledujeme (například srdeční selhání, cirhosa, dialýza).

Mohu se  obrátit na někoho s konkrétním dotazem k svému zdravotnímu stavu?
Před vlastním očkováním s pacienty promluví lékař, který jim může zodpovědět případné otázky. Prosíme, nevolejte koordinátorkám nebo sestrám zbytečně, linky jsou pak přetížené i pro dotazy pacientů, které se netýkají očkování.

Mohu  se nechat naočkovat proti COVID-19, když transplantovaným není doporučeno  očkovat se živou vakcínou?
Vakcíny proti covid-19 nejsou živé vakcíny, proto je možné jimi očkovat nemocné po orgánových transplantací.

Může  vakcína ohrozit transplantovaný orgán?
Nemáme žádné informace o tom, že by vakcinace ohrozila transplantovaný orgán. Naopak příjemci po transplantacích jsou daleko více ohroženi závažným průběhem nemoci. Proto odborné společnosti v ČR i v zahraničí doporučují vakcinaci.

Budou  po očkování pacienti s transplantovaným orgánem plně chráněni?
Imunita v běžné populaci nejpozději vzniká 7 dní po druhé dávce vakcíny. U pacientů po transplantaci nebo těch užívající imunosupresi může být imunitní odpověď slabší.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2021. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít

Tyto internetové stránky používají soubory cookie Více informací zde.

Souhlasím