CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Koronavirus - informace

Koronavirus - informace

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR | STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV | MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR | HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY | SPOLEČNOST INFEKČNÍHO LÉKAŘSTVÍ


__________________________________________________________

Časté dotazy - Diabetes a koronavirus

Potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru?

Video - Co byste měli vědět o koronaviru

Webové stránky MZČR ke koronaviru - koronavirus.mzcr.cz

16. 3. 2020 - MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ IKEM V SOUVISLOSTI S COVID-19

__________________________________________________________

Informace pro pacienty po transplantacích orgánů, jejich rodinné příslušníky a zdravotníky poskytující péči.

  • INFORMACE PRO PACIENTY  AMBULANCÍ IKEM (pro transplantované další informace níže)

Provoz většiny ambulancí IKEM je výrazně omezen. Pacienti objednaní do 31. 3. budou kontaktováni jednotlivými pracovišti, zda se jejich kontrola uskuteční či je přeložena na jiný termín.

Pokud potřebujete konzultovat svoji návštěvu v IKEM, prosím, využijte telefonického, případně e-mailového kontaktu.

Děkujeme, že jste ohleduplní k našim pacientům a nevstupujete zbytečně do prostor IKEM.


  • INFORMACE PRO TRANSPLANTOVANÉ PACIENTY

18. 3. 2020

Vážení pacienti,

dovolujeme si Vám zaslat informace pro transplantované. Doporučení jsou shodná s doporučeními pro seniory, tedy především zůstat doma, zajistit si zásobu léků a potravin a v případě zdravotních komplikací telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, ev. koordinátorku/lékaře z IKEM. V případě horečky je ke snížení doporučován jako první volba paracetamol (pozor na dávku!).

Více informací v tomto letáku.

V úctě
Transplantcentrum IKEM


2. 3. 2020

Vážená paní,
Vážený pane,

vzhledem k potvrzení případů koronaviru COVID 19 v ČR si Vás dovolujeme informovat o režimových opatřeních v Institutu klinické a experimentální medicíny:

  • s účinností od 2. 3. rušíme veškeré běžné ambulantní kontroly transplantovaných pacientů, výjimkou jsou případy, kdy ošetřující lékař rozhodne o nezbytnosti včasné kontroly (např. krátká doba po transplantaci). Tito pacienti budou telefonicky kontaktováni lékařem či koordinátorem IKEM a bude jim potvrzen termín návštěvy IKEM. Pokud jste v posledních 14 dnech cestovali mimo ČR nebo jevíte příznaky akutní respirační infekce, informujte nás při tomto rozhovoru.
  • Pacientům, kterým byla tímto jejich návštěva ambulance IKEM zrušena, nabízíme telefonickou konzultaci v době jejich plánované ambulantní kontroly a zaslání medikamentů prostřednictvím e-receptu.

Zároveň si dovolujeme upozornit, že pokud jste v posledních 14 dnech cestovali do oblastí s vysokým či středním rizikem výskytu koronaviru COVID 19 (Čína, Itálie, Jižní Korea, Japonsko, Hongkong, Singapur, Irán – situace k 2. 3. 2020) nebo pokud se u Vás objevily příznaky infekce horních dýcháních cest (horečka, rýma, kašel, dušnost), konzultujte svůj stav telefonicky nejdříve u svého praktického lékaře nebo kontaktujte koordinátory jednotlivých klinik:

Klinika nefrologie: 739 681 960
Klinika hepatogastroenterologie: 730 169 880, 236 05 2619
Klinika diabetologie: 605 373 937
Klinika kardiologie: 236 055 111

V úctě

Transplantcentrum IKEM

__________________________________________________________

27. 2. 2020

Vážená paní,
Vážený pane,

jako každý pacient po orgánové transplantaci jste ohrožen infekcí koronavirem COVID 19 více než lidé s normálním imunitou a lze navíc předpokládat horší průběh tohoto onemocnění.

Proto Vás důrazně žádáme, abyste  se v současné době vyhnuli  cestování do zahraničí, a to zejména do zemí se zvýšeným výskytem koronaviru COVID 19. V případě, že jste v posledních 14 dnech pobývali ve výše uvedených oblastech, zůstaňte v domácí karanténě po dobu 14 dní. Pokud se u Vás objevily příznaky infekce horních dýcháních cest (horečka, rýma, kašel, dušnost), konzultujte svůj stav telefonicky nejdříve u svého praktického lékaře nebo u transplantační koordinátorky. Následně se dopravte - nikoli veřejnou hromadnou dopravou - na nejbližší  lůžkové infekční oddělení k testu na koronavirus COVID 19.

Obecně v tomto období věnujte větší pozornost svému zdraví, ve zvýšené míře si myjte ruce, na veřejnosti noste roušku, vyhýbejte se, pokud to není nezbytně nutné, zdravotnickým zařízením. Uvědomte si, že v tomto období není nutné navštěvovat lékaře za účelem pravidelné kontroly, změření krevního tlaku apod., potřebné léky jsme schopni Vám zaslat prostřednictvím elektronického receptu.

V případě jakýchkoli pochybností nás kontaktujte telefonicky  cestou transplantačních koordinátorek.

 

V úctě

Transplantcentrum IKEM

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít