CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Prodej nepotřebného majetku

NABÍDKA PRODEJE NEPOTŘEBNÉHO MOVITÉHO MAJETKU
Č.j. IKEM/019003/2020/UEP

V souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací a majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, Institut klinické a experimentální medicíny (dále jen „IKEM"), příspěvková organizace, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 00 Praha 4, zastoupená Ing. Michalem Stiborkem, MBA, nabízí tento nepotřebný majetek ve vlastnictví České republiky, s nímž je příslušná hospodařit k úplatnému převodu.

Název majetku: OSOBNÍ AUTOM OB IL ŠKODA FABIA COMBI 

 • Popis movitého majetku: SPZ 2A13059 
 • datum první registrace 19.12.2002 
 • provedena montáž pevné servisní vestavby typu MTX 9-05 (speciální posuvná přepážka, úchyty pro speciální výbavu a vybavení bočních oken v prostoru pro náklad bezpečnostní folií proti poškození) 18.12.2002
 • technická způsobilost vozidla je do 31.10.2020, ale bude zajištěna nová 
 • počet najetých km cca 175 tis. 
 • příloha č. 1 - protokol o ocenění vozidla - AB Auto Brejla s.r.o. 
 • příloha č. 2 - foto vozidla 

Minimální nabídková cena: 31.000,-


Termíny prohlídek: po telefonické domluvě s vedoucím Oddělení autodopravy - p. Grún Ladislav, mob. telefon 603 526 072 

Kontaktní osoba: Bc. Simona Langová, vedoucí Oddělení technické evidence, mob. telefon 734 361 151

Termín odevzdání nabídek: 19.10.2020 - 2.11.2020 

Podmínky nabídky:

 • nabídka zájemce musí být předložena písemně v českém jazyce 
 • nabídka musí obsahovat nabízenou kupní cenu, identifikační údaje zájemce, podpis u fyzické osoby, podpis statutárního orgánu u právnické osoby, případně otisk razítka 
 • nabídka musí být předložena v uzavřené obálce a v levém rohu označena nápisem „Nabídka: ŠKODA FABIA - NEOTVÍRAT"
 • nabídka musí být doručena osobně do podatelny IKEM nebo poštou na adresu IKEM ve stanoveném termínu pro odevzdání nabídek
 • na nabídky doručené jiným než stanoveným způsobem a po term ínu nebude brán zřetel 
 • zájemce je oprávněn podat pouze jednu nabídku 
 • nabídky budou vyhodnoceny podle nabídkové ceny a v případě, kdy bude nejvyšší nabízená cena shodná u dvou a více nabídek, bude vybrána nabídka, která byla podána dříve
 • návrh kupní sm louvy předkládá IKEM
 • k převzetí majetku dochází až po uhrazení kupní smlouvy 
 • zájemci budou osloveni bez zbytečného odkladu po vyhodnocení nabídek IKEM si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a nabídku prodeje zrušit


Nakládka a doprava majetku: 

Nakládku a dopravu majetku si zajistí zájemce (kupující) na vlastní náklady.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2021. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít

Tyto internetové stránky používají soubory cookie Více informací zde.

Souhlasím