CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma
 • Úvod
 • O nás
 • Milostivé léto – informace pro dlužníky IKEM

Milostivé léto – informace pro dlužníky IKEM

Vážení,

dne 28. 10. 2021 nabyla účinnosti část zákona č. 286/2021 Sb., která novelizuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela přináší fyzickým osobám možnost splnit svůj dluh vůči IKEM výrazně jednodušším a méně nákladným způsobem. V souladu s Usnesením Vlády České republiky č. 990 ze dne 5. 11. 2021 tímto informujeme dlužníky IKEM o možnosti využití institutu tzv. milostivého léta.

Od 22. 10. 2021 do 28. 1. 2022 mohou dlužníci, kteří splňují všechny následující předpoklady:

 • jsou fyzickými osobami; a
 • mají dluh vůči veřejným subjektům uvedeným v čl. IV. bodu 25 odst. 1 zákona č. 286/2021 Sb. (tedy mj. vůči IKEM); a
 • jejich dluh je vymáhán soudním exekutorem;

uhradit pouze dosud nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu (tedy základní částku dluhu bez úroků) vymáhanou v exekučním řízení a náhradu nákladů exekuce ve výši 750 Kč plus DPH. V případě, že dlužník součet těchto částek uhradí, bude exekuce zastavena a soudní exekutor je povinen vydat rozhodnutí, kterým dlužníka osvobodí od placení dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu. Dlužníkovi tak budou odpuštěny úroky z prodlení, náklady exekuce přesahující shora uvedenou částku a jiné příslušenství pohledávky. Pokud však dlužník svůj dluh do 28. 1. 2022 neuhradí, exekuce poběží dál.

Jste-li dlužníkem IKEM a splňujete všechny výše uvedené předpoklady, tzv. milostivé léto můžete využít následujícím způsobem:

 • Informujte příslušného soudního exekutora a sdělte mu svůj zájem využít tzv. milostivé léto.
 • Následně uhraďte zbývající část dosud neuhrazené jistiny (doporučujeme se předem informovat o její aktuální výši u soudního exekutora) a 750 Kč plus DPH.
 • Platba musí být připsána na účet soudního exekutora nejpozději dne 28. 1. 2022. Nezapomeňte k ní přidat poznámku „milostivé léto“.

Splníte-li všechny podmínky, soudní exekutor exekuci zastaví a rozhodne o osvobození od placení dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu.

Vice informací o tzv. milostivém létu se dočtete na těchto webových stránkách.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2022. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít