CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Medical Tribune/ IKEM má speciální sál pro implantace

Medical Tribune/ IKEM má speciální sál pro implantace

Moderní implantační sál, který bude sloužit výhradně k zavádění kardiostimulátorů, implantabilních kardioverterů-defibrilátorů a implantabilních záznamníků, otevřela v těchto dnech Klinika kardiologie pražského IKEM. Symbolicky se tak stalo u příležitosti 50. výročí první implantace kardiostimulátoru na světě.

IKEM je vedle pražské Nemocnice Na Homolce vedoucím centrem, pokud jde o jednu z nejmodernějších forem kardiostimulace - srdeční resynchronizační léčbu, ze které profitují především nemocní se srdečním selháním. Principem této terapie je zavedení stimulační elektrody do některé ze srdečních žil na povrchu levé komory s následnou implantací elektrod do pravé komory a do pravé síně. Současná stimulace levé a pravé komory vedou k synchronizaci kontrakcí a k měřitelnému zlepšení čerpací funkce srdce. "Narůstající počet pacientů, kterým j sou tyto přístroje implantovány, přináší nové nároky na technické vybavení sálu," řekl přednosta Kliniky kardiologie a jeden z průkopníků tohoto způsobuléčby, prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

"Použití těchto přístrojů vyžaduje angiograf podobné kvality jako pro provádění koronárních angiografií a dalších intervenčních výkonů, což byl jeden z důvodů pro vytvoření zcela nové koncepce tohoto sálu," dodal. V současnosti se zde zavádí 150 takových zařízení ročně.

Ne zcela typické je, že v nových prostorách se pracuje v režimu jako na běžném operačním sálu. "Na většině pracovišť jsou tyto přístroje implantovány na katetrizačním sále, kde jsou nároky na sterilní prostředí nižší," uvedl prof. Kautzner.

Nový implantační sál je vybaven i stropní kamerou, protože Klinika kardiologie IKEM často pořádá vzdělávací akce - tzv. implantační workshopy, kdy je postup zavádění přístrojů přenášen v přímém přenosu do učebny.

Finanční prostředky na vybavení sálu byly získány díky speciálnímu grantu firmy Boston Scientific a za přispění Nadačního fondu Moderní léčba arytmií, který má své sídlo na Klinice kardiologie IKEM. Tyto prostředky byly použity na kompletní přestavbu sálu a jeho zázemí a na nákup angiografu Integris Allura firmy Philips. Celkové náklady přesáhly 13 milionů korun.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít