CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Medical Tribune/ Elegantní řešení nedomykavosti dvojcípé chlopně v IKEM

Medical Tribune/ Elegantní řešení nedomykavosti dvojcípé chlopně v IKEM

Na Klinice kardiologie IKEM byla provedena další plastika prstence mitrální chlopně katetrizační cestou. Klinika kardiologie IKEM je jediným pracovištěm v České republice, které tyto výkony provádí, a děje se tak v rámci mezinárodní klinické studie PTOLEMY 2.

Cílem perkutánní transvenózní mitrální anuloplastiky (PTMA) je zmírnění nedomykavosti mitrální chlopně u pacientů se srdečním selháváním, způsobené roztažením vazivového prstence chlopně, na který se upínají její cípy. Výhodou nové metody v porovnání s operačním řešením je snížení rizika komplikací, krátká doba hospitalizace a rychlý návrat do běžného života. Nedomykavost dvojcípé chlopně je onemocnění, při němž se chlopeň správně nezavírá a krev uniká z levé komory zpět do levé síně. K tomu dochází při poškození samotné chlopně nebo při roztažení vazivového prstence, na který se cípy chlopně upínají. "V prvním případě je nutno chlopeň opravit chirurgicky nebo nahradit chlopní umělou. V druhém případě byla až dosud jedinou možností operace s našitím umělého prstence, který zmenšil plochu chlopně a zmírnil nebo odstranil její nedomykavost," říká MUDr. Kamil Sedláček z Kliniky kardiologie IKEM. Operační řešení však přináší další významná rizika komplikací a u pokročilejších vad může stav pacienta zhoršit.

Během perkutánní transvenózní mitrální anuloplastiky (PTMA) se používá katetr zavedený do koronárního sinu z podklíčkové žíly (obdobně jako elektroda kardiostimulátoru), kde je fixován. Do katetru jsou vkládány kovové pruty s rozdílnou tuhostí, jež tlačí přes koronární sinus na prstenec mitrální chlopně, čímž dokáží výrazně snížit stupeň její nedomykavosti. Pro mnohé pacienty je to jediná možnost, neboť pokročilé srdeční selhávání či přidružená onemocnění neumožňují podstoupit kardiochirurgický výkon. Bezpečnost a účinnost nové metody jsou sledovány ve zmíněné klinické studii PTOLEMY 2 (navrhla ji a zajišťuje americká firma Viacor, která nové zařízení pro PTMA vyvinula). Studie probíhá ve 13 evropských a třech kanadských centrech a počítá se zařazením nejméně 30 nemocných, kteří budou následně sledováni po dobu nejméně jednoho roku. Předběžné hodnocení dosavadních zkušeností naznačuje, že metoda je bezpečná a vede u tří ze čtyř nemocných k významnému snížení nedomykavosti dvojcípé chlopně a ke zlepšení kvality života. Výhodou PTMA je krátká doba hospitalizace (dva až tři dny) a rychlý návrat do běžného života, na rozdíl od dlouhé rehabilitace po kardiochirurgickém výkonu na otevřeném srdci. V pražském IKEM bylo od září 2009 provedeno již osm implantací PTMA, a nejen to: "Jako první na světě jsme navíc prokázali, že PTMA lze kombinovat i se srdeční resynchronizační léčbou srdečního selhání, kdy se k synchronizaci stahování obou srdečních komor používá speciální způsob kardiostimulace," dodává prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., přednosta Kliniky kardiologie IKEM...

Plné znění článku: Medical Tribune, 18. 10. 2010, rubrika aktuality informace excerpta zajímavosti


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít