CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Magnetická rezonance (MR) srdce

Magnetická rezonance (MR) srdce

Na vyšetřování srdce magnetickou rezonancí se podílíme společně s Pracovištěm radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM, v jehož prostorách se přístroje nachází.

MR je zobrazovací metoda, která není zatížena rizikem ionizujícího záření.  MR můžeme zobrazit srdce a cévy nativně (bez použití kontrastní látky) nebo pro přesnější měření s nitrožilním podáním kontrastní látky. MR zobrazí i strukturu srdečního svalu (např. rozliší jizvu od zdravé tkáně). Pro vyšší náročnost tohoto vyšetření, na rozdíl od echokardiografie, není MR první zvolenou metodou pro vyšetření srdce a používáme ji zvláště:

-  u pacientů, kteří jsou z nějakých důvodů omezeně „vyšetřitelní“ echokardiograficky (ultrazvukem srdce)

-  pokud je nutné kromě srdce zobrazit i velké cévy (především aortu)

-  k upřesnění příčiny těžce omezené srdeční funkce (vyšetřením struktury srdeční stěny)

MR v IKEM využíváme i k zátěžovému vyšetření srdce s dobutaminem, jako alternativu echokardiografického zátěžového vyšetření (důvody zátěžového vyšetření srdce viz zátěžová echokardiografie). Princip vyšetření je stejný (nitrožilní podávání dobutaminu ve zvyšujících se dávkách) jen poruchy srdeční stažlivosti a funkce srdce jsou vyšetřovány MR. Na rozdíl od echokardiografie je MR méně limitována „vyšetřitelností“ pacienta. Vyšetření může být nepříjemné pro pacienty trpící  klaustrofobií (strach z uzavřeného prostoru), částečně lze pocity úzkosti omezit podáním zklidňujících léků. Zátěžové vyšetření srdce MR trvá asi 60 minut a po celou dobu vyšetření jsou přísně monitorovány EKG, krevní tlak a množství kyslíku v krvi. Pacient je po dobu vyšetření v kontaktu se zdravotnickým personálem pomocí mikrofonu,  takže je možno ihned reagovat na případné obtíže.

Prostory přístroje magnetické rezonancePracoviště personálu

Příprava

Na běžné vyšetření MR není nutná speciální příprava, lačnění není nutné, pravidelně podávané léky lze normální užít.

Před zátěžovou MR platí stejná pravidla jako před zátěžovou echokardiografií: pacient 4 hod. před výkonem nejí, nekouří, nepije, pravidelně podávané léky užije nejpozději 4 hod. před vyšetřením. 24 hod před vyšetřením se vysazují léky zpomalující tepovou frekvenci, tzv. betablokátory (přesně určí odesílající lékař). 

Riziko

Obecně platí, že žádné vyšetření MR není možné provést u pacientů s kardiostimulátorem, kochleárním implantátem, s kovovými svorkami v mozku či na sítnici oka, hrozí poškození zdraví pacienta. Běžné kloubní náhrady, zubní protézy, stenty či většina kovových náhrad srdečních chlopní nepředstavuje zvýšené riziko pro pacienta. Vždy je však nezbytné upozornit zdravotní personál na MR o přítomnosti jakýchkoliv cizích materiálů v těle pacienta!!! Velmi vhodná je např. lékařská zpráva s informacemi o použitém kovovém materiálu.

Kontrastní látka (s gadoliniem) používaná při MR je velmi bezpečná, riziko hrozí jen u pacientů s těžkým poškozením funkce ledvin. Rizika dobutaminové MR jsou stejná jako při dobutaminové echokardiografii.

Zde je možné si stáhnout formulář informovaného souhlasu s prováděným vyšetřením.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít