CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • LÉKAŘI ZACHRAŇUJÍ DÍKY AUTOTRANSPLANTACI LEDVIN PACIENTY PŘED DIALÝZOU

LÉKAŘI ZACHRAŇUJÍ DÍKY AUTOTRANSPLANTACI LEDVIN PACIENTY PŘED DIALÝZOU

Autotransplantace  ledvin – netradiční operační výkon, který dává naději pacientům, u kterých jiné  léčebné metody selhaly. Jedná se o efektivní chirurgický výkon, během kterého se obě nebo častěji  jen jedna zbývající ledvina pacientovi chirurgicky odstraní, mimo jeho tělo se  upraví a poté se transplantuje zpět pacientovi, obvykle na jiné místo než to  původní. Autotransplantace na začátku tohoto roku zachránila i pacientku  Terezu, které lékaři z pražského Institutu klinické a experimentální  medicíny vyjmuli a ošetřili její vlastní nemocnou ledvinu i s močovodem a po  ošetření ji transplantovali zpět. Pacientka se díky této operaci vyhnula nejhoršímu –zhroucení  funkce ledvin s rizikem pravidelně docházet na dialýzu. Téměř dva měsíce od  výkonu jí ledvina funguje výborně a Tereza se může naplno věnovat své práci a  koníčkům. Právě na téma ledvin a zdraví žen upozorňuje již dvanáctý ročník  Světového dne ledvin, který letos připadá na čtvrtek 8. března 2018. 

                  Tereza (28 let) měla zajizvené obě ledviny a močovody, jejich funkce se postupně zhoršovala, až došla do kritické fáze a pacientka mohla skončit se selháním ledvin. Mladá žena prodělala mnoho urologických operací, ale její zdravotní stav se stále nelepšil a hrozilo, že bude muset pravidelně docházet na dialýzu. „Pacientka byla přijata na naše pracoviště  po domluvě s referujícím urologickým oddělením. Měla opakovaně infekce močových  cest, vysoké teploty a byla permanentně na antibiotikách, takže byla cílem  autotransplantace. Infekce se neustále opakovaly, zúžení močovodu se i přes opakované urologické  zákroky nedařilo ošetřit. Jedinou možností, jak jí zachránit ledvinu, byla  bilaterální nefrektomie a sekvenční autotransplantace. Druhá ledvina ještě před  výkonem pracovala pouze na 24 %, takže u ní již nebyla šance na vyléčení.  Operace proběhla v celkové anestezii, staro-nová ledvina pacientce  bezproblémově funguje a nyní, téměř dva měsíce od výkonu, se pacientka vrátila  ke svým každodenním aktivitám,“ podotýká přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. FRCS a dodává: „Když nemocnou ledvinu a močovod odstraníme,  tak ji hned musíme zchladit a promýt stejným konzervačním roztokem, který  užíváme u transplantací orgánů včetně ledvin. Poté musíme ledvinu a zejména  močovod rekonstruovat tak, abychom mohli všechny struktury znovu napojit a  současně vyřešili problematická zúžení močovodu, která pacientku doteď trápila.  Poté ledvinu takzvaně autotransplatujeme, tedy vkládáme níže do pánve, její  cévy napojíme na cévy pánevní a zbytek opraveného močovodu přímo na močový  měchýř.“

                  Tento operační výkon chirurgové aplikují u pacientů v IKEM jen výjimečně. Ročně se zde však uskuteční naprostá většina transplantací ledvin od žijících dárců v České republice a v případě všech typů transplantací ledviny reprezentuje IKEM jeden z největších evropských transplantačních programů. Za  uplynulý rok 2017 jsme transplantovali celkem 252 ledvin, z čehož se ve 45  případech jednalo o ledvinu od žijícího dárce.  Autotransplantace vlastní ledviny je však ojedinělý chirurgický  výkon a nejedná se o klasickou transplantaci. Nemocného k této  operaci indikuje urolog nebo chirurg, pacient není ani zařazen  na čekací listinu k  transplantaci a po výkonu nemusí užívat imunosupresiva,“ vysvětluje přednosta Transplantcentra IKEM prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

                  V Transplantcentru IKEM se ledviny transplantují již více než 50 let. Institut klinické a experimentální medicíny pacientům nabízí komplexní nefrologické, chirurgické a urologické zázemí, které zabezpečuje léčebně–preventivní činnost v celém rozsahu oboru. „Lékaři  zde na světové úrovni pečují o nemocné s nezvratným selháním funkce  ledvin, a to především před a bezprostředně po transplantaci ledviny. Možnost  autotransplantace však posouvá hranice medicíny zase o kus dál,“ říká ředitel IKEM MUDr. Aleš Herman, Ph.D.

 

 

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít