CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Léčba nedomykavosti mitrální chlopně neoperativní cestou

Léčba nedomykavosti mitrální chlopně neoperativní cestou

Již osmému pacientovi v ČR je léčena nedomykavost mitrální chlopně neoperativní cestou na Klinice kardiologie IKEM v Praze, a to pomocí plastiky prstence mitrální chlopně katetrizační cestou. Výhodou nové metody v porovnání s operačním řešením je snížení rizika komplikací, krátká doba hospitalizace a rychlý návrat do běžného života. Klinika kardiologie IKEM je jediným pracovištěm v České republice, které tyto výkony provádí v rámci mezinárodní klinické studie PTOLEMY 2.Cílem výkonu je zmírnění nedomykavosti mitrální chlopně u pacientů se srdečním selháváním, způsobené roztažením vazivového prstence chlopně, na který se upínají její cípy. 

Nedomykavost dvojcípé chlopně je onemocnění, při kterém se chlopeň správně nezavírá a krev uniká z levé komory zpět do levé síně. K tomu dochází při poškození samotné chlopně, nebo při roztažení vazivového prstence, na který se cípy chlopně upínají. V prvním případě je nutno chlopeň opravit chirurgicky nebo nahradit chlopní umělou. V druhém případě byla až dosud jedinou možností operace s našitím umělého prstence, který zmenšil plochu chlopně a zmírnil nebo odstranil její nedomykavost. Operační řešení však přináší další významná rizika komplikací a u pokročilejších vad může stav pacienta zhoršit. 

Perkutánní transvenózní mitrální anuloplastika (PTMA) je katetrizační metoda, při které se do srdeční žíly probíhající okolo prstence nedomykavé dvojcípé chlopně zavádí speciálně vyvinutý katétr s tenkými kovovými pruty z nitinolu, které stlačují roztažený prstenec chlopně z povrchu srdce a dokáží výrazně snížit stupeň její nedomykavosti. Pro mnohé pacienty je to jediná možnost, neboť pokročilé srdeční selhávání či přidružená onemocnění neumožňují podstoupit kardiochirurgický výkon. Bezpečnost a účinnost nové metody jsou sledovány v zmíněné klinické studii PTOLEMY 2.

Klinickou studii PTOLEMY 2 zajišťuje americká firma Viacor, která nové zařízení pro PTMA vyvinula. Studie probíhá v 13 evropských a 3 kanadských centrech a počítá se zařazením nejméně 30 nemocných, kteří budou následně sledováni po dobu nejméně jednoho roku.Předběžné hodnocení dosavadních zkušeností naznačuje, že metoda je bezpečná a vede u 3 ze 4 nemocných k významnému snížení nedomykavosti dvojcípé chlopně a ke zlepšení kvality života. Výhodou PTMA je krátká doba hospitalizace (2-3 dny) a rychlý návrat do běžného života, na rozdíl od dlouhé rehabilitace po kardiochirurgickém výkonu na otevřeném srdci.

Pokud se předběžné výsledky potvrdí, lze očekávat využití PTMA v časném stádiu rozvoje nedomykavosti mitrální chlopně, což by zabránilo dalšímu zhoršení srdečního selhání. Jako první na světě lékaři Kliniky kardiologie IKEM navíc prokázali, že PTMA lze kombinovat i se srdeční resynchronizační léčbou srdečního selhání, kdy se k synchronizaci stahování obou srdečních komor používá speciální způsob kardiostimulace.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít