CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma
 • Úvod
 • Konvenční radiodiagnostika a sonografie (ultrazvuk, skiaskopie, skiagrafie)

Konvenční radiodiagnostika a sonografie (ultrazvuk, skiaskopie, skiagrafie)

Vyšetření se provádí na pracovišti ZRIR - oddělení konvenční radiodiagnostiky a sonografie.  .

Ultrazvuk

Jde o nebolestivé vyšetření, dosud nejsou známá žádná rizika u diagnostických výkonů, u výkonů intervenčních (biopsie, punkce) jsou rizika popsána u jednotlivých výkonů.

 • Vyšetření orgánů dutiny břišní se provádí nalačno, tj. před vyšetřením je doporučeno nejíst a nepít po dobu 6 hodin. U těžkých diabetiků rozhodne ošetřující lékař, zda je vhodné podat do žíly formou infuze náhradní zdroj kalorií resp. cukru.  K vyšetření močového měchýře je nutné je naplnit, pacient se před vyšetřením nebo v jeho průběhu dostatečně napije, aby mohl byl měchýř dobře zobrazen.

  Vyšetření cév krku a končetin lze provádět kdykoli a nevyžaduje žádnou přípravu, vyšetření cév zásobující ledviny a velkých cév dutiny břišní je příprava stejná jako u vyšetření jiných orgánů dutiny břišní.

  Vyšetření transplantované ledviny nevyžaduje obvykle žádnou přípravu.
 • Intervenční výkony – biopsie a punkce – se provádějí téměř výhradně u  hospitalizovaných pacientů. 
 • Cílená biopsie jater – výkon je prováděn v místním znecitlivění za sterilních podmínek. Během odběru vzorku tkáně z jater je nutná spolupráce pacienta, který musí v určitém okamžiku zadržet dech a po dobu odběru nedýchá (přibližně 15-30vteřin). Po výkonu se místo vpichu ošetří, přiloží se komprese, která je ponechána po dobu 4 hodin. Pacient  leží, je v pravidelných intervalech sledován. Po odstranění komprese je nadále do druhého dne zachováván klidový režim. Tato opatření jsou nutná, aby se předešlo možnému krvácení. Druhý den je provedena sonografická kontrola a pacient může být propuštěn. Týden po výkonu se doporučuje šetřící režim, vyhnout se nadměrné námaze, běžné činnosti nejsou omezeny.
 • Punkce ložisek lze provádět i u ambulantních pacientů. Výkon probíhá stejně jako biopsie za sterilních podmínek, po místním znecitlivění je proveden vpich, obvykle tenkou jehlou,  po té je odsát vzorek tekutiny k rozboru laboratornímu a vyšetření mikrobiologickému.  U většiny ložisek se snažíme o odsátí co největšího množství obsahu. Někdy je nutné zavést a ponechat drén, který odvádí obsah ložiska.

Skiaskopie

Pomocí skiaskopie se provádí vyšetření trávicí trubice, žlučových cest, močového měchýře, ve výjimečných případech cílené vyšetření plic a dutiny břišní.

 • Vyšetření žaludku  se provádí tzv. dvojkontrastní metodou, tedy za pomoci vzduchu a kontrastní látky. Nejprve je podán šumivý prášek, který vytvoří v žaludku vzduch a poté podáváme kontrastní látku a cíleně snímkujeme jednotlivé části žaludku a dvanáctníku. Kontrastní látka se z trávicí trubice nevstřebává a odchází se stolicí, která je tedy po vyšetření bílá. Někdy je vyšetření prováděno po předchozím podání spazmolytika, tj. látky, která uvolňuje napětí svalových vláken trávicí trubice, ta je aplikován do žíly na začátku vyšetření.
 • Vyšetření tlustého střeva je bezpodmínečně nutná dokonalá příprava, střevo musí bez obsahu. Den před vlastním vyšetřením pacient vypije dle návodu roztok, který vyvolá průjem. K výkonu se dostaví lačný. Vždy je podáno spazmolytikum, aby střevo bylo ochablé a tak lépe přehledný jeho vnitřní povrch. Do konečníku je zavedena rourka, kterou  podáváme kontrastní látku a dále aplikujeme vzduch a snímkujeme jednotlivé části střeva. Po vyšetření má pacient možnost požít toaletu, obvykle je to nutné.
 • Vyšetření tenkého střeva - pro dobré zobrazení je nutná příprava, která spočívá v podání průjem vyvolávající roztoku, aby střevo bylo zbaveno většiny střevního obsahu. Užíváme dvě základní metody, jejich volba závisí na typu onemocnění.
  První metoda je jednodušší. Vyšetření se provádí po vypití kontrastní látky a sleduje se v určitých časových intervalech náplň ve střevě.
  Druhá metoda vyžaduje zavedení sondy (nosem nebo ústy) do tenkého střeva, tou pak podáváme kontrastní látku a nekontrastní tekutiny a sledujeme náplň v průběhu aplikace.
 • Vyšetření žlučových cest a pankreatických vývodů – ERPC. Toto vyšetření provádí lékař gastroenterolog ve spolupráci s rentgenologem. Pacientovi je zaveden endoskop, jím po té kanyla a jsou plněny žlučové cesty a případně pankreatické vývody kontrastní látkou. Při dostatečné náplní pořizujeme snímky. Na tyto tzv. diagnostické výkony často navazují intervenční techniky, které jsou zároveň metodami léčebnými. 

Skiagrafie

Jde o rentgenové zobrazení různých oblastí.  U nás se provádějí vyšetření plic, kostí a břicha.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít