CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Ambulantní, radiofarmaceutické a fyzikálně-technické oddělení

První část ambulantního oddělení Radioizotopového pracoviště IKEM je umístěna v areálu  Thomayerovy nemocnice v pavilonu V.

Druhá část ambulantního oddělení je umístěno v budově IKEM, blok C, 3. p.

Pracoviště zajišťuje širokou paletu diagnostických zobrazovacích metod a metod léčebných s použitím otevřených radionuklidů. Je vybaveno pěti gamakamerami, na kterých jsou prováděna radionuklidová zobrazovací vyšetření.

Radiofarmaceutická laboratoř je umístěna v budově IKEM, blok C, 3. p. Připravuje diagnostická radiofarmaka používaná k in vivo zobrazovacím vyšetřením. Radiofarmaka jsou připravována v souladu s Vyhl. 84/2008 Sb v platném znění a splňuje všechny předpisy SÚKL a SÚJB. V laboratoři se připravují radiofarmaka značená radionuklidy 99mTc, 111In, 67Ga a 123I. Značené radiofarmaceutické přípravky jsou strukturní analoga jednoduchých anorganických sloučenin, organických komplexních sloučenin, peptidů, makromolekul (proteiny, protilátky, fragmenty protilátek) a další. V laboratoři se také provádí in vitro značení krevních elementů, nejčastěji značení leukocytů pro scintigrafii zánětlivých ložisek.

Oddělení fyzikálně technické se nachází v areálu Thomayerovy nemocnice v pavilonu V.

Řeší problémy týkající se gamakamer a ostatního přístrojového parku pracoviště. Zajišťuje soustavný dohled nad radiační hygienou –tj. radiační ochrana pacientů, pracovníků a pracovního prostředí.

RIP slouží ke specializačním stážím pro lékaře v rámci předatestační výchovy, radiologické asistenty, farmaceuty a odborné zdravotnické pracovníky v oborech Radiofarmaka a Příprava radiofarmak v rámci IPVZ, podílí se na stážích studentů vybraných oborů ČVUT – Fakulty biomedicínského inženýrství a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít