CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Laboratorní činnost

Kromě serologických technik, jako je cytotoxická křížová zkouška (CM), nabízí OIG pro vyšetřování HLA protilátek také metody křížové zkoušky na průtokovém cytometru (FCXM) nebo Luminex. Pro HLA typizaci využívá rutinně molekulárně biologické techniky (PCR-SSP, SSOP a sekvenování).

Oddělení se podílí na přípravě podkladů a výběru nejvhodnějšího řetězce v programu párové výměny ledvin.

OIG provádí pro potřeby Autotransfúzní jednotky a ČREG PLM vyšetření krevních skupin a screening nepravidelných protilátek.

OIG je od roku 2001 držitelem prestižní akreditace Evropské federace pro imunogenetiku (European Federation for Immunogenetics) a v roce 2012 získalo akreditaci dle normy ISO 15189:2007.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít