CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Klinika kardiologie IKEM otevřela rekonstruované prostory ambulancí pro pacienty se srdečním selháním

Klinika kardiologie IKEM otevřela rekonstruované prostory ambulancí pro pacienty se srdečním selháním

Klinika kardiologie IKEM otevřela k 1. říjnu letošního roku rekonstruované prostory ambulancí pro pacienty se srdečním selháním a nově upravený katetrizační sál pro pacienty se srdečním selháním nebo plicní hypertenzí. Přestavba byla financována ze sponzorských zdrojů a trvala 2,5 měsíce. Klinika tak získala 4 ambulance, z nichž jedna je vybavena novým echokardografickým přístrojem a je zde možnost kontrolovat pacienty s implantovanými přístroji pro léčbu srdečního selhání (tedy ty, kteří podstupují tzv. srdeční resynchronizační léčbu). Nový katetrizační sál umožňuje bezpečné provádění menších katetrizačních výkonů - například endomyokardiální biopsii (odběr malého vzorku srdeční tkáně pro histologické vyšetření) u pacientů po transplantaci srdce nebo pravostrannou srdeční katetrizaci (zavedení tenkého katétru do plicní tepny a měření krevního tlaku) u pacientů se srdečním selháním nebo plicní hypertenzí. Součástí pracoviště jsou i nově upravené čekárny, recepce a denní místnost pro personál.

Na projektu se podílely firmy Medtronic Czechia, Biotronik, Cardion a Philips.

Nové ambulance umožňují provádět větší objem ambulantních vyšetření u pacientů se srdečním selháním a lze využít i informace z implantabilních přístrojů, které mají někteří pacienti implantovány za účelem efektivnější léčby srdečního selhání. 

Přestavba byla financována ze sponzorských zdrojů a trvala 2,5 měsíce. Klinika tak získala 4 ambulance, z nichž jedna je vybavena novým echokardografickým přístrojem a je zde možnost kontrolovat pacienty s implantovanými přístroji pro léčbu srdečního selhání (tedy ty, kteří podstupují tzv. srdeční resynchronizační léčbu). Nový katetrizační sál umožňuje bezpečné provádění menších katetrizačních výkonů - například endomyokardiální biopsii (odběr malého vzorku srdeční tkáně pro histologické vyšetření) u pacientů po transplantaci srdce nebo pravostrannou srdeční katetrizaci (zavedení tenkého katétru do plicní tepny a měření krevního tlaku) u pacientů se srdečním selháním nebo plicní hypertenzí. Součástí pracoviště jsou i nově upravené čekárny, recepce a denní místnost pro personál.

Na projektu se podílely firmy Medtronic Czechia, Biotronik, Cardion a Philips.

Nové ambulance umožňují provádět větší objem ambulantních vyšetření u pacientů se srdečním selháním a lze využít i informace z implantabilních přístrojů, které mají někteří pacienti implantovány za účelem efektivnější léčby srdečního selhání. 


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít