CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Oddělení kardiologických ambulancí

doc. MUDr. Jan Šochman, CSc.

Vedoucí lékař Kardiologických ambulancí, Zástupce přednosty kliniky pro výuku

Tel.: 236 055 190, 236 055 109
E-mail: jan.sochman@ikem.cz

Zobrazit profil
Po absolvování studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze nastoupil klinickou praxi na interním oddělení nemocnice v Kolíně, kde se věnoval nejen práci na lůžkovém oddělení, ale navíc i zajišťoval práci závodního a dorostového lékaře.

Na základě úspěšně vykonaného konkursního řízení v roce 1983 nastoupil do IKEM (tehdy II. interní výzkumné základny). Po získání prvních zkušeností v oboru kardiologie pracoval nejprve na Oddělení invazivní kardiologie, později jako vedoucí Klinického oddělení, vedoucí Koronární jednotky, vedoucí Jednotky intenzivní péče a v současné době vykonává funkci vedoucího všeobecných kardiologických ambulancí a je zástupcem přednosty pro výukovou činnost. Dále zastává funkci vedoucího Oddělení experimentální kardiologie CEVKOON.

Doc. Šochman má atestace z vnitřního lékařství, kardiologie, licence z invazivních diagnostických metod, licence primáře/vedoucího. Kromě klinické práce se věnuje experimentální, výukové a výzkumné činnosti.

Doc. Šochman je členem České kardiologické společnosti, Evropské kardiologické společnosti, členem CIRSE, hostujícím výzkumným pracovníkem Dotter Interventional Institute, OHSU, USA, členem Vědecké rady IKEM, člen mnoha zahraničních redakčních rad a jiných organizací. Je držitelem několika mezinárodních ocenění a publikuje v tuzemské i zahraniční odborné literatuře.
Skrýt profil

Mgr. Eva Hrivnáková

Staniční sestra kardiologické ambulance

Tel.: 23 605 5103
E-mail: eva.hrivnakova@ikem.cz

 • Ambulance kardiologie - blok B 3. p.
 • Ambulance arytmologická - blok B 3. p.
 • Ambulance srdečního selhání - blok B 3. p.
 • Ambulance transplantovaných - blok F -1. p.
 • Ambulance akutní kardiologie - blok C 1. p.

Ambulance všeobecné kardiologie

Tato ambulance se nachází v bloku B ve třetím nadzemním podlaží. Jsou zde sledováni pacienti léčení na Klinice kardiologie. Dále jsou zde plánovaně vyšetřováni pacienti, u kterých je zvažována hospitalizace, invazivní vyšetření či nefarmakologická léčba srdečních onemocnění.

Telefony

 • 261 363 111
 • 236 055 109

Ambulance arytmologická

Tato ambulance se nachází v bloku B ve třetím nadzemním podlaží a patří pod Oddělení arytmologie. Specializuje se na vyšetřování pacientů s poruchami srdečního rytmu. Plánovaně jsou zde kontrolováni a sledováni pacienti po implantaci kardiostimulátoru nebo implantabilního kardioverteru-defibrilátoru. Ambulance funguje také jako konzultační centrum pro spádové ošetřující lékaře.

Telefony

 • 261 363 008
 • 261 363 009
 • 236 055 105
 • 236 055 113

Ambulance srdečního selhání

Ambulance srdečního selhání se nachází v bloku B ve třetím nadzemním podlaží. V ambulanci jsou vyšetřováni pacienti s pokročilým srdečním selháním, u kterých je zvažována některá z moderních metod nefarmakologické léčby (resynchronizační terapie, kardiochirurgická operace, atd.). Dále jsou zde sledováni pacienti, u nichž je zvažována transplantace srdce, a nemocní, kteří jsou již zařazeni na čekací listinu kandidátů transplantace srdce. V ambulanci pracuje kromě lékaře i specializovaná sestra, která zajišťuje pacientům telefonickou poradnu. Ambulance funguje jako konzultační centrum pro spádové ošetřující lékaře.

Telefony

 • 261 363 006
 • 236 055 209

Ambulance transplantovaných

Ambulance pro transplantované pacienty je umístěna v prvním podzemním podlaží bloku F a zajišťuje péči o pacienty po transplantaci srdce. Pracují zde dva lékaři a dvě sestry. Obvyklé vyšetření spočívá v provedení odběru krve, echokardiografickém vyšetření a klinickém vyšetření lékařem. Nálezy jsou pak lékaři vyhodnoceny a je stanoven další postup léčby. Ambulance funguje jako konzultační centrum pro spádové ošetřující lékaře transplantovaných pacientů.

Telefony

 • 236 055 111
 • 236 055 143

Ambulance akutní kardiologie

Ambulance patří pod Oddělení akutní kardiologie a nachází se v prvním nadzemním podlaží bloku A. Ambulance má nepřetržitý provoz a zajišťuje péči o nemocné s akutním potížemi kardiálního původu. Především je zaměřena na vyšetření nemocných s podezřením na srdeční infarkt, pacientů s náhle vzniklou poruchou rytmu a dušností. Provádí také plánované elektrické kardioverze.

Telefon

 • 261 363 003

Evidence a objednávání partnerů ve 3. patře

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2018. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Intranet
Pošta
Strava
Varování

Zavřít

Tyto internetové stránky používají soubory cookie Více informací zde.

Souhlasím