CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • JEDEN DÁRCE ORGÁNŮ AŽ PRO DESET PŘÍJEMCŮ

JEDEN DÁRCE ORGÁNŮ AŽ PRO DESET PŘÍJEMCŮ

Jedny játra až  pro dva příjemce. Ledviny od jednoho dárce putují ke dvěma nemocným. Dále  srdce, plíce, slinivka či Langerhansovy ostrůvky, tenké střevo, v případě  ženy ještě děloha. Možnosti transplantační medicíny se v Česku neustále  posouvají. Dárců orgánů je ale stále nedostatek. I proto každý rok zemře přes  60 pacientů, kteří se transplantace nedočkají. A na čekacích listinách jsou  v posledních dvou letech rekordní počty nemocných.

1154 pacientů aktuálně čeká na výměnu některého orgánu. Čekací listiny se v posledních letech plní čím dál víc.  „Stejně tak roste i transplantační aktivita v IKEM. Například na novou  ledvinu čeká v IKEM pacient 259 dní, na játra 40 dní a na srdce 166 dní,“ vysvětluje prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Transplantcentra IKEM.

S rostoucími počty pacientů a následných transplantací, rostou i počty dárců orgánů. I tak jich ale není stále dost. Zatímco před dvaceti lety se jejich počty v IKEM pohybovaly mezi 70 až 100 za rok, v posledních pěti letech je jich o třetinu více. „Rok 2016 byl pro IKEM  v odběrové aktivitě s 139 dárci výjimečný. Letošní rok se zařadí s 108  za uplynulých 10 měsíců k rokům průměrným, i tak ale je důležité poděkovat  za každého jednoho z nich. Zároveň ale musím říci, že dárců orgánů je  nedostatek oproti lidem čekajícím na záchranu života či jeho zkvalitnění,“ upozorňuje MUDr. Aleš Herman, Ph.D., ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny.

Ještě před dvaceti lety tvořili většinu dárců orgánů pacienti mezi 19-50 lety. Situace se i zde ale dramaticky změnila. Víc než polovina orgánů teď pochází od lidí, kterým je 51 a více let. Výjimkou nejsou případy, kdy se fungující orgán odebere i pacientům starším šedesáti let. Například v roce 2016 byly ledviny odebrány 18 dárcům nad 71 let a v 45 případech dárcům mezi 61 a 70 lety. „Je nutné říci, že ale i tyto  orgány od starších pacientů velmi dobře fungují, zajišťují příjemcům mnoho let  kvalitního života,“ upřesňuje prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Transplantcentra IKEM.

Jak nyní vypadá nejčastější dárce orgánů? S nadsázkou lze říci, že je to 55letý muž s krevní skupinou A, u kterého došlo k devastujícímu krvácení do mozku. Dárce totiž tvoří ze dvou třetin muži, věkový průměr je 55 let, téměř polovina z nich má krevní skupinu A, pak následuje krevní skupina 0 a B, nejméně je dárců s AB. Dárců orgánů do 18 let je minimum, ročně se takové orgány odeberou v jednotkách případů. Nejčastěji se stane dárcem orgánů člověk, který má nezvratné poškození mozku. „Víc  než polovina případů je spontánní zakrvácení do mozku; následují stavy, kdy je  mozek nedostatečně zásoben okysličenou krví, typickým příkladem jsou cévní  mozkové příhody; třetím případem jsou poranění mozku při různých nehodách. Před  dvaceti lety přitom dominovala právě poranění mozku,“ popisuje doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc., vedoucí lékařka Oddělení odběru orgánů a transplantačních databází IKEM.

Dárce orgánů indikují zejména lékaři z anesteziologickoresuscitačních oddělení. V průzkumu Institutu klinické a experimentální medicíny z let 2011–2017, kterého se zúčastnilo 218 lékařů intenzivistů dárcovských nemocnic regionu IKEM, vyplývá, že právě komunikace s rodinou při oznamování zařazení do dárcovského programu je pro lékaře velmi psychicky zatěžující. „Celkem 112 lékařů, tedy 51 % dotázaných,  označilo informování rodiny a blízkých o dárcovství orgánů jako jednoznačně  nejnáročnější aktivitu, dalších 82 lékařů ji pociťuje jako velmi zatěžující.  Celkově tedy jako velmi náročnou tuto aktivitu označilo 89 % lékařů,“ vysvětluje doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc.

I přesto, že je v České republice zakotven předpokládaný souhlas s darováním orgánů, lékaři dárcovských nemocnic se setkávají s odmítnutím rodiny s darováním orgánů jejich blízkého. V roce 2016 se takto vyjádřilo celkem 10 rodin.

Zeď života

Institut klinické a experimentální medicíny odhalil pietní místo věnované všem dárcům orgánů, které dosud v České republice nebylo. Jedná se o dvě velkoformátové skleněné desky, na kterých jsou vepsána jména 2652 dárců orgánů z let 1986–2016. Tzv. „Zeď života“ slouží k vyjádření úcty, vzpomínky a poděkování nejen pro rodiny a blízké dárcům, ale i příjemcům, jejich rodinám a zdravotníkům. Pietní místo o velikosti 3 x 2,4 metru je vyrobeno speciální metodou zatavení fólií mezi dvě velkoformátová bezpečnostní skla, která dohromady mají tloušťku téměř 2 cm a celé pietní místo váží přes 200 kg.

Multimediální web (www.darci.ikem.cz)

V rámci letošní mikrokampaně věnované podpoře dárcovského programu spouští IKEM také nový multimediální web s informacemi pro rodiny dárců orgánů. Web obsahuje informace o dárcovství, indikacích k odběru, logistiky nebo i nárocích pro pozůstalé. Stránky jsou doplněné videy, fotkami i kontakty.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít