CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Hematologická diagnostika (fakultativně)

Hematologická diagnostika (fakultativně)

Stanovení cirkulujícího krevního volumu 

Indikace: Dif. dg. polyglobulií, dg. kriterium polycythemia vera.

Příprava nemocného, informace o vyšetření: Bez speciální přípravy.

Doba trvání vyšetření: Vyšetření trvá 30 min.

Způsob objednávání:  
Objednávka telefonicky, termín vyšetření bude upřesněn dle dostupnosti radiofarmaka a počtu nashromážděných pacientů.

 

Přežívání erytrocytů

Indikace: Podezření na hemolytickou anemii.

Příprava nemocného, informace o vyšetření: Nalačno.

Doba trvání vyšetření:
První vyšetření trvá cca 2 hod, dále po tři týdny - cca 3x týdně odběry krve nalačno a měření aktivity na povrchu těla cca 20 min.

Způsob objednávání: Individuální vyšetření po domluvě, termín záleží na dostupnosti radiofarmaka.


TERAPIE PROVÁDĚNÁ AMBULANTNÉ (U INDIVIDUÁLNÍCH PŘÍPADŮ HOSPITALIZACE NA JINÉM ODDĚLENÍ IKEM nebo v zařízení, které vyšetření objednává)

Radionuklidová synovektomie – synoviortéza - 90Y

Indikace:
Chronická synovitida, artropatie při hemofilii, synoviální procesy provázené recidivujícím hydropsem.

Příprava nemocného, informace o vyšetření:
Odstup od operace kloubu nebo artroskopie 6 týdnů, od punkce 2 týdny, před terapií třífázová scintigrafie skeletu 99mTcMDP – na RIP.

Doba trvání vyšetření:
V den aplikace radiofarmaka pobyt na RIP cca 4 hodiny, pak doma klid na lůžku cca 4 dny.

Způsob objednávání: 
Objednávka telefonicky, termín terapie upřesněn dle dostupnosti radiofarmaka a počtu nashromážděných pacientů.

  

Terapie benigních onemocnění štítné žlázy 131I

Indikace:
Hyperthyreóza (autonomní adenomy a recidivující autoimunní hypethyreóza), zmenšení masy funkční thyreoidální tkáně u pacientů s kontraindikací chirurgického řešení a postoperativní ablace zbytků štítné žlázy u pacientů s autoimunní hyperthyreózou s rozvinutou endokrinní oftalmopatií.

Příprava nemocného, informace o vyšetření:
Terapii předchází akumulační test – v mezidobí bez terapie ovlivňující akumulaci jódu ve štítné žláze.

Doba trvání vyšetření:
V den aplikace radiofarmaka pobyt na RIP cca 7 hodin, následně cca týden dodržování doporučených zásad radiační hygieny.

Způsob objednávání: Terapie navazuje na akumulační test.

Paliativní antalgické podání 153Sm

Indikace:
Bolestivé metastatické postižení skeletu při ca prostaty, ca prsu – bez reakce na obvyklou antalgickou léčbu.

Příprava nemocného, informace o vyšetření: Relativní kontraindikací inkontinence.

Doba trvání vyšetření:
V den aplikace radiofarmaka pobyt na RIP cca 7 hodin, následně cca týden dodržování doporučených zásad radiační hygieny.

Způsob objednávání: Objednávka telefonicky, termín terapie upřesněn dle dostupnosti radiofarmaka a počtu nashromážděných pacientů.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít