CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Proč Život²


Proč Život²
Transplantace orgánů zachraňují život mnoha nemocným se selháním životně důležitých orgánů, kteří již nemají jinou šanci na záchranu.

A právě transplantace je může vrátit zpět do plnohodnotného života. Jedním z hlavních problémů transplantační medicíny a jejím zásadním limitem je nedostatek dárců orgánů. Velmi si proto vážíme Vaší spolupráce na transplantačním programu a plně si uvědomujeme, že práce lékařů anesteziologů a intenzivistů je velmi těžká a náročná, jak po stránce odborné, tak i lidské.

Hlavním cílem kampaně "Život²" je usnadnit naši spolupráci - jednoduchými, přehlednými návody postupů při indikaci potenciálních dárců orgánů. V současné době platí nové právní normy, které jsou dosti nepřehledné. Samozřejmě nám nepřísluší je vykládat, ale naší snahou je pomoci Vám v jejich orientaci, a to především v části diagnostiky smrti mozku.

V rámci této kampaně jsme pro Vás připravili písemné podklady - "manuál". Tento "manuál" bude připraven pro každé spolupracující oddělení ARO či JIP dárcovské nemocnice. 


Kdykoliv telefonické spojení na nás je: 602 202 809

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít