CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Oddělení kardio-metabolického výzkumu (OKMV)

Výzkumná činnost
Výzkum z oblasti experimentální hypertenze, nefrologie, anesteziologie, aterosklerózy a patofyziologie metabolismu a diabetu; zavádění metodik měření nových biochemických parametrů použitelných pro sledování při výzkumu kardiovaskulárních a dalších onemocnění.

Výuková činnost
Výchova a příprava bakalářů, diplomantů a PhD studentů.
Pregraduální výuka. Přednášky na LF UK Praha, VŠCHT, Biologické fakultě JČU a dalších.
Postgraduální výuka. Vedení Subkatedry kardiovaskulární a transplantační anesteziologie a intenzivní medicíny na katedře IPVZ.

Laboratoře Oddělení kardio-metabolického výzkumu (OKMV):

 • Laboratoř experimentální hypertenze a nefrologie

 • Laboratoř experimentální anesteziologie

 • Laboratoř pro výzkum aterosklerózy

 • Laboratoř patofyziologie diabetu

 • Laboratoř patofyziologie metabolismu

 • Zvěřinec a operační sály laboratorních zvířat

 

Laboratoře řeší grantové projekty dané oblasti:

 • Laboratoř experimentální nefrologie a hypertenze řeší úlohy ledvin v rozvoji hypertenze a patofyziologie hypertenzního orgánového poškození ledvin

 • Laboratoř experimentální anesteziologie řeší preklinické výzkumné úkoly, jejichž cílem je zhodnotit vliv intramuskulárních myorelaxancií v akutních stavech a problematika farmakologických „non lethal weapons“

 • Laboratoř pro výzkum aterosklerózy řeší především úlohy genetických, metabolických a zánětlivých rizikových faktorů v procesu aterosklerózy, probíhají zde studie vnějších rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění, jsou využívány experimentální zvířecí modely pro studie se zaměřením na metabolismus triglyceridů a zpětný transport HDL cholesterolu. Dalším posláním laboratoře je zavádění metodik měření nových biochemických parametrů použitelných pro sledování při výzkumu kardiovaskulárních a dalších onemocnění.

 • Laboratoř patofyziologie diabetu a laboratoř patofyziologie metabolismu se zabývá vědecko-výzkumnou činností zaměřenou na sledování patofyziologických mechanizmů inzulinové rezistence a diabetu 2. typu včetně možností léčebného ovlivnění těchto poruch nutriční a farmakologickou intervencí. Studovány jsou rovněž genetické souvislosti inzulinové rezistence a dyslipidémie.

 • Zvěřinec a operační sály laboratorních zvířat slouží jako servisní pracoviště všem ostatním laboratořím a ostatním pracovištím IKEM. CEM poskytuje zejména technickou odbornou asistenci při experimentech na laboratorních zvířatech.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít