CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Vzdělávací akce

  • Termíny atestací, předatestačních kurzů a testů v oboru diabetologie a endokrinologie

  • Odborné stáže v předatestační přípravě v oboru diabetologie a endokrinologie

  • Kurzy, semináře a sympozia v diabetologiiSpecializační odborná stáž – Diagnostika a terapie syndromu diabetické nohy

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie a endokrinologie a pro podiatrické sestry.

Program: Diagnostika, prevence, celková a lokální terapie diabetické nohy, včetně odborné pedikúrní péče. Praktická stáž na podiatrické ambulanci

Školitel: prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958-9, IKEM, Centrum diabetologie

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

Termíny:        25.1 – 29.1.2016

                         8.2. – 12.2.2016

                         4.4. – 8.4.2016

                         9.5. – 13.5.2016

                         30.5. – 3.6.2016

 

Specializační odborná stáž – Edukace a léčba diabetiků léčených inzulínem

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie a endokrinologie a edukační sestry

Program: Praktické metody individuální a skupinové edukace diabetiků, včetně selmonitoringu. Praktická stáž během kurzu pro pacienty.

Školitel: prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, IKEM, Centrum diabetologie

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

Termíny:        4.1. – 8.1.2016

                        21.3. – 25.3.2016

                        25.4. – 29.4.2016


Specializační odborná stáž – Diagnostika a léčba poruch kostního metabolismu a vybraných endokrinopatií

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie a endokrinologie.

Program: Endokrinní problémy a jejich řešení u diabetických pacientů, diabetogenní účinek některých endokrinních chorob. Štítná žláza a diabetes mellitus. Endokrinní porucha u diabetiků s chronickým renálním selháním. Praktická stáž v endokrinologické ambulanci.

Školitel: MUDr. Jana Brunová, CSc.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

Termíny:        7.3.-11.3.2016


III.  Kurzy, semináře a symposia v diabetologii


  • Kurz – Aktuality v diabetologii - základy

Určeno pro praktické lékaře a internisty

Program: klasifikace, diagnostika a terapie diabetu a jeho komplikací, terapie diabetu II. typu – možnosti prevence

Vedoucí: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Termín: 14.1.-15.1.2016

               +září 2016

Cena: 5000,-

 

  • Kurz – Aktuality v diabetologii pro pokročilé

Určeno pro diabetology, endokrinology, internisty a praktické lékaře

Program: Prevence a léčba diabetu, chronické komplikace, akutní metabolická a nutriční péče

Vedoucí: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Termín: 25.2.-26.2.2016

+ říjen 2016

Cena: 5000,-,-

 

34. Mezinárodní sympozium Diabetes a výživa
 
Termín: 29.6. - 1.7. 2016

Určeno pro diabetology, endokrinology, praktické lékaře, internisty, nutriční terapeuty, dietní a zdravotní sestry
 Akce probíhá pod záštitou České diabetologické společnosti ČLS JEP
 Místo: Hotel Lindner, Strahovská 128, 118 00 Praha
 Pořadatel: Skupina pro studium diabetu a výživy (Diabetes and Nutrition Study Group) v rámci Evropské asociace pro studium diabetu  (EASD: European Association for the Study of Diabetes)
 Organizátor: Amepra, s.r.o.
 Garanti:  prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. a MUDr. Hana Kahleová, Ph.D. 

Kontakt: www.dnsg2016.cz
 Deadline pro zasílání abstrakt: 1.4. 2016
 Videopozvánka: https://www.youtube.com/watch?v=il4rFI4a48o

 

  • XVII. mezioborové sympozium: Diabetes mellitus – oční komplikace

Určeno pro oční lékaře, diabetology, endokrinology, praktické lékaře, internisty a zdravotní sestry

Akce probíhá pod záštitou České diabetologické společnosté ČLS JEP a České oftalmologické společností ČLS JEP a České vitreoretinální společnosti

Termín: 21.10. 2016 (pátek)

Místo: Autoklub Praha, Opletalova 29, Praha 1

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Organizátor: Galén- Symposion

Garanti: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. a doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc.

Kontakt: www.gsymposion.cz


  • Syndrom diabetické nohy

Praha Autoklub

Prosinec 2016

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít