CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

AKCE ŘÍJEN - PROSINEC 2019

Kurz - Aktuality v kontinuální monitorovací glykémii a léčba inzulínovou pumpou 

Určeno pro zájemce o danou problematiku zejména lékaře diabetology, internisty, praktické lékaře a edukační sestry

Program: Možnosti využití nejnovějších technologií, např. patch pump, dlouhodobých senzorů, vybraných počítačových programů pro technologii, okamžité (flash) monitorace, poslední modely inzulinových pump a kontinuálních monitorů

Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4

Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM

Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz

Předpokládaná cena: 1.600,- Kč (finální cena je na webu IPVZ)

Termín: 21. 11. 2019

Kurz - Aktuality v endokrinologii a diabetologii 

Určeno pro zájemce o danou problematiku zejména lékaře endokrinology, diabetology, internisty, praktické lékaře a edukační sestry

Program: Novinky léčbě antidiabetiky, monitorování glykémie, vybrané komplikace diabetu, novinky v diagnostice a léčbě endokrinních poruch

Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, prof. MUDr. Kršek Michal

Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4

Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ, subkatedra endokrinologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM

Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz

Předpokládaná cena: 3.200,- Kč

Termín: 25. - 26. 11. 2019

Kurz - Nemocný s diabetem v ordinaci praktického lékaře 

Určeno pro praktické lékaře, internisty a zdravotní sestry

Program: Screening a diagnostika diabetu, cíle léčby, edukace, režimová opatření, novinky léčbě antidiabetiky, monitorování glykémie, vybrané komplikace diabetu

Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Terezie Pelikánová a MUDr. Josef Štolfa

Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4

Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ, subkatedra endokrinologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM

Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz

Předpokládaná cena: 3.200,- Kč

Termín: 18. – 19. 11. 2019 

Stáž - Diagnostika a terapie syndromu diabetické nohy

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie a endokrinologie, angiologie či interny a pro podiatrické sestry.

Program: Diagnostika, prevence, celková a lokální terapie syndromu diabetické nohy, včetně praxe na podiatrické ambulanci

Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM

Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz

Předpokládaná cena: 2.500,- Kč (finální cena je na webu IPVZ)

Termíny: 9. – 13. 12. 2019 

Stáž - Moderní diagnostika a léčba syndromu diabetické nohy 

Určeno pro lékaře interních oborů a praktické lékaře

Program: Praktická výuka diagnostiky a terapie syndromu diabetické nohy se zaměřením na prevenci a moderní terapeutické přístupy

Vedoucí / Školitel: MUDr. Robert Bém, Ph.D.

Místo konání: IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM

Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz

Předpokládaná cena: 1.500,- Kč (finální cena je na webu IPVZ)

Termín: 18. – 20. 11. 2019

Stáž - Monitorace glykémií pomocí senzorů

Určeno pro diabetology a endokrinology

Program: Praktická výuka zaměřená na monitoraci glykémií pomocí senzorů – indikace, stahování dat, hodnocení křivek a edukace pacienta

Vedoucí / Školitel: MUDr. Robert Bém, Ph.D.

Místo konání: IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM

Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz

Předpokládaná cena: 500,- Kč (finální cena je na webu IPVZ)

Termíny: 22. 11. 2019


Stáž v diabetologii před atestací z jiných oborů  – 14ti denní

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci (interní kmen, angiologie a další)

Program: individuální

Vedoucí / Školitel: primářka MUDr. Radomíra Kožnarová, primář Peter Girman

Místo konání: IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM

Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz (termín vždy prověřit s CD)

Přihlášky: www.IPVZ.cz

Předpokládaná cena: 500 Kč / den (finální cena je na webu IPVZ)

Termín: 14. – 25. 10. 2019 max. 2 osoby

18. – 29. 11. 2019 max. 2 osoby

Stáž v diabetologii před atestací ENDO/DIA  - měsíční

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z endokrinologie a diabetologie

Program: individuální

Vedoucí / Školitel: primářka MUDr. Radomíra Kožnarová, primář Peter Girman

Místo konání: IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Petra Šátková

Přihlášky: petra.satkova@ikem.cz

Předpokládaná cena: 4.900,- Kč

Termín: individuální dle požadavku 

Stáž - Syndrom diabetické nohy pro nezdravotníky

Určeno pro pedikéry, ošetřovatele, pracovníky home care

Program: Praktická výuka diagnostiky syndromu diabetické nohy se zaměřením na prevenci

Vedoucí / Školitel: MUDr. Robert Bém, Ph.D.

Místo konání: IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM

Informace: Jana Hartmanová, hartmanova@IPVZ.cz

Přihlášky: www.IPVZ.cz

Předpokládaná cena: 1.000,- Kč (finální cena je na webu IPVZ)

Termín: 21. - 22. 11. 2019

5. – 6. 12. 2019

 ODPOLEDNÍ SEMINÁŘE PRO DIABETIKY

Různá témata

Určeno: Pro pacienty s diabetem

Program: Setkání s odborníkem na dané téma

Vedoucí/ školitel: MUDr. Robert Bém

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry, web IKEM

Přihlášky: Edukační sestry

Předpokládaná cena: 0,- Kč

Termíny: 1. čtvrtek v měsíci


KURZ PRO PACIENTY S INZULINOVOU PUMPOU A CGM

Pumpy Roche

Určeno Pro pacienty léčené inzulínovou pumpou ROCHE

Program: Komplexní edukace léčby inzulínovou pumpou se zaměřením na pokročilé funkce pumpy

Vedoucí / Školitel: MUDr. Robert Bém, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry

Přihlášky: Edukační sestry

Předpokládaná cena: 0,- Kč

Termíny: 15. 11. 2019


Senzory Dexcom

Určeno: Pro pacienty na dlouhodobé monitoraci glykémií pomocí senzorů Dexcom

Program: Edukace v oblasti dlouhodobé monitorace pomocí senzorů, stahovaní dat, práce s daty, samostatné úpravy inzulínové terapie

Vedoucí / Školitel: MUDr. Robert Bém, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry

Přihlášky: Edukační sestry

Předpokládaná cena: 0,- Kč

Termíny: 22. 11. 2019

Pumpy Medtronic

Určeno Pro pacienty léčené inzulínovou pumpou Medtronic

Program: Komplexní edukace léčby inzulínovou pumpou se zaměřením na pokročilé funkce pumpy

Vedoucí / Školitel: MUDr. Robert Bém, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry

Přihlášky: Edukační sestry

Předpokládaná cena: 0,- Kč

Termíny: 6. 12. 2019


Monitorace Abbott

Určeno: Pro pacienty na dlouhodobé monitoraci glykémií pomocí Freestyle Libre

Program: Edukace v oblasti dlouhodobé monitorace glykémie, hodnocení dat, práce s daty, samostatné úpravy inzulínové terapie

Vedoucí / Školitel: MUDr. Robert Bém, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Edukační sestry

Přihlášky: Edukační sestry

Předpokládaná cena: 0,- Kč

Termíny: 21. 11. 2019, 12. 12. 2019

PODIATRIE – 2x kurz (Blok I 4 dny kurz, Blok II 3 dny kurzu) + individuální stáže na podiatrii

Týdenní stáž na podiatrii

Určeno účastníkům výše uvedeného podiatrického kurzu pro sestry

Program: Procvičování edukace, prevence diagnostických metod, základů ošetření syndromu diabetické nohy, splnění požadavků praxe pro certifikát

Vedoucí/ školitel: prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., DiS. Jitka Niklová, Marta Křížová

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Bc. Kateřina Čechová, kace@ikem.cz

Přihlášky: kace@ikem.cz

Předpokládaná cena: 1.750,- Kč

Termíny: listopad - červen 2019

2 EDUKACE – 4x dvoudenní kurz (Kurz I-IV) + individuální týdenní stáž na edukačním odd.

 Týdenní stáž EDU sestry

Určeno účastníkům výše uvedeného edukačního kurzu pro sestry

Program: Procvičování individuální edukace, metod selfmonitoringu, stahování dat do počítače, skupinové edukace (konverzační mapy), prevence komplikací

Vedoucí/ školitel: Jana Mašková, Bc. Kateřina Čechová,

prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Bc. Kateřina Čechová, kace@ikem.cz

Přihlášky: kace@ikem.cz

Předpokládaná cena: 1.750,- Kč

Termíny: květen – prosinec 2019


XVIII. Mezioborové symposium s mezinárodní účastí: Syndrom diabetické nohy

Určeno pro: zájemce o problematiku (lékaři, zdravotní sestry, protetici)

Akce probíhá pod záštitou České diabetologické společnosti ČLS JEP a České chirurgické společnosti ČLS JEP

Vedoucí/školitel/garant: Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

Místo konání: Autoklub Praha, Opletalova 29, Praha 1

Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM

Informace: Galén- Symposion

Přihlášky: www.gsymposion.cz

Předpokládaná cena: platba předem platba na místě

lékaři 500,- Kč 600,- Kč

sestry 200,- Kč 300,- Kč

studenti 200,- Kč 300,- Kč

členové podiatrické sekce ČDS 100,- Kč 100,- Kč

Termín: 28. – 29. 11. 2019

Transplantační léčba u pacientů s diabetem

Určeno pro: diabetologii a nefrologi

Akce je akreditována a garantována ČLK 

Program: viz. pozvánka, kterou Vám zašleme

Odborný garant: MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc.

Místo konání: Praha, Hradec Králové

Pořadatel: Nadační fond Diabetologie pro vědu a praxi a Centrum diabetologie IKEM

Informace: radomira.koznarova@ikem.cz

Přihlášky: radomira.koznarova@ikem.cz

Předpokládaná cena: 0,- Kč

Termín: 20. 11. 2019 Hradec Králové


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2019. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Intranet
Pošta
Strava
Varování

Zavřít

Tyto internetové stránky používají soubory cookie Více informací zde.

Souhlasím