CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Struktura centra

Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Přednosta Centra diabetologie

Tel.: 23605 4101,23605 4100
E-mail: terezie.pelikanova@ikem.cz

Prof. MUDr. František Saudek, DrSc.

Zástupce přednosty centra diabetologie
Přednosta Kliniky diabetologie

Tel.: 23 605 4107, 23 605 4108
E-mail: frantisek.saudek@ikem.cz

Bc. Petra Janáková

Asistentka

Tel.: 23 605 4100
Fax: 23 605 3183
E-mail: petra.janakova@ikem.cz

Bc. Veronika Němcová

Asistentka

Tel.: 23605 4107
Fax: 23605 2820
E-mail: veronika.nemcova@ikem.cz

MUDr. Peter Girman, Ph.D.

Zástupce přednosty KD, Vedoucí Jednotky intenzivní péče KD

Tel.: 23 605 5416
E-mail: peter.girman@ikem.cz

MUDr. Robert Bém, Ph.D.

Vedoucí ambulance KD

Tel.: 23 605 2150
E-mail: robert.bem@ikem.cz

Charakteristickým rysem pracoviště je multidisciplinární přístup k problematice diabetu, počínající systematickou edukací, včasnou diagnostikou mikro a makrovaskulárních komplikací a stanovením individuálního léčebného plánu. 

Ambulantně i při hospitalizaci je organizována výuka dietních a režimových opatření a k terapii mohou být použity konvenční i nekonvenční inzulínové režimy a u nemocných s diabetem 2. typu také progresivní typy perorálních antidiabetik s důrazem zejména na ovlivnění inzulínové rezistence. 

Otázky spojené s metabolickou kompenzací mohou nemocní trvale telefonicky konzultovat s pracovníky kliniky. Týká se to také uživatelů inzulínových pump, kterým může být okamžitě poskytnuta lékařská nebo technická pomoc.

Dalším specifikem kliniky je důraz na prevenci a léčbu orgánových komplikací diabetu. Dlouhodobě jsou sledováni nemocní s diabetickou nefropatií se snahou maximálně zpomalit její progresi. 

Obdobně je zajištěna oftalmologická a neurologická péče. Je možné diagnostikovat a sledovat terapeutické ovlivnění také autonomní diabetické neuropatie. 

V oblasti podiatrické péče patří klinika k nejlépe vybaveným pracovištím v ČR. Vyškolený personál poskytuje rutinně preventivní a méně invazivní ošetření. Pro těžší případy je zajštěna rychlá cévní, neurologická a angiografická diagnostika s možností provádět ve spolupráci s rentgenologickým a chirurgickým pracovištěm angioplastiky či cévní rekonstrukční výkony.

vizita - uprostřed prof. Pelikánová, vlevo prof. Saudek, vpravo prof. Jirkovská

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2017. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Intranet
Pošta
Strava
Varování

Zavřít

Tyto internetové stránky používají soubory cookie Více informací zde.

Souhlasím