CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Laboratoř klinické patofyziologie

MUDr. Zuzana Vlasáková, CSc.

lékařka Laboratoře klinické patofyziologie

Tel.: 236 052 250
E-mail: zuzana.vlasakova@ikem.cz

Laboratoř tvoří zázemí pro realizaci metabolických studií in vivo u člověka, v nichž se využívají clampové techniky, clearancové metody, metoda nepřímé kalorimetrie, biopsie podkožní tukové tkáně, svalové tkáně a kůže, orální glukózové toleranční testy a řada funkčních testů. V laboratoři lze vyšetřovat endoteliální funkci pomocí neinvazivního vyšetření přístrojem Endopat a také monitorovat spánkovou apnoe přístrojem Apnea Link.

V rámci anotací grantových projektů jsou řešeny následující okruhy

  • Patofyziologické mechanismy a metabolické důsledky inzulinové rezistence u zdravých osob a nemocných s diabetem či metabolickým syndromem (endokrinní a metabolická aktivita tukové tkáně, endoteliální dysfunkce, oxidační stres).

  • Vliv nutričních intervencí na inzulínovou rezistenci, sekreci inzulinu a další metabolické parametry u nemocných s diabetem 2. typu.

  • Sběr genetického materiálu a fenotypizace souboru nemocných sledovaných na ambulanci CD pro potřeby studia genetické determinace rozvoje inzulinorezistence a dlouhodobých komplikací diabetu 1. i 2. typu.

  • Vliv složení stravy na pocit sytosti a uspokojení. Sledováno metodou funkční magnetické rezonance, zkoumající odpovědné oblasti CNS u souboru diabetiků 2. typu, obézních bez diabetu s metabolickým syndromem a u zdravých osob.

  • Vliv zavedení implantabilního duodeno-jejunálního bypassu do trávicího traktu na snížení hmotnosti a další metabolické parametry (citlivost na inzulín, další metabolické a hormonální ukazatele).

  • Kardioprotektivní a metabolické účinky metforminu u nemocných se srdečním selháváním a diabetem.

Laboratoř zajišťuje také některá rutinní laboratorní vyšetření sloužící klinickým účelům a provádí testy periferní a vegetativní neuropatie, 24hodinovou monitoraci krevního tlaku a nepřímou kalorimetrii. Mimo jiné zde probíhá klinické hodnocení léčiv. Zaměstnanci laboratoří spolupracují na databázi pacientů léčených inzulinovou pumpou.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít