CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Podiatrická

MUDr. Veronika Wosková

Vedoucí podiatrické ambulance Kliniky diabetologie

Tel.: 23 605 2604, 2209
E-mail: veronika.woskova@ikem.cz

MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.

vedoucí podiatrické skupiny KD

Tel.: 23605 2150
E-mail: vladimira.fejfarova@ikem.cz

doc. MUDr. Michal Dubský, Ph.D. FRSPH

Zástupce přednosty pro klinický výzkum, lékař Kliniky diabetologie

Tel.: 23 605 2150
E-mail: michal.dubsky@ikem.cz

Jitka Danielová, DiS.

Všeobecná sestra diabetologické ambulance

Tel.: 23 605 3073

Žádosti o přijetí do podiatrické ambulance:
e-mail: podiatrie@ikem.cz

Prosíme poslat doporučení od Vašeho diabetologa nebo praktického lékaře + zprávu z předchozího ošetření nohy.

 děkujeme,  tým lékařů a sester

Ordinační hodiny: 
Po - Čt 7:30 - 12:00 a 13:00 - 16:00, Pá 7:30 - 14:00

tel.: 23 605 2210, 23 605 3074, 23 605 3075

Co je podiatrická ambulance?

 • Podiatrická ambulance je ambulance specializovaná na péči o pacienty se syndromem diabetické nohy a osoby se zvýšeným rizikem tohoto onemocnění. *Syndromem diabetické nohy rozumíme postižení nohou (část dolní končetiny od kotníku dolů)  u diabetiků, které je spojeno s různým stupněm postižení cév a nervů, často je provázené infekcí. Nejčastěji se jedná o defekty (vředy), infekci  měkkých tkání, gangrény, postižení kostí spojené s infekcí (osteomyelitida)  či neinfekční postižení kloubů a kostí nohy, tzv. Charcotovu  neuroosteoarthropatii.  
 • Podiatrická ambulance Centra diabetologie IKEM patří rozsahem péče i počtem ošetřených pacientů k největším v republice. Mezi hlavní léčebné aktivity patří vyšetření a léčba pacientů s ulceracemi (vředy, defekty) včetně závažných a komplikovaných stavů. Specializujeme se dále na léčbu a diagnostiku tzv. Charcotovy osteoarthropatie, neinfekčního postižení kostí a kloubů nohy spojené s diabetem (www.charcot.cz). Součástí podiatrické ambulance je zákrokový sálek, kde jsou prováděny menší chirurgické výkony v rámci urgentního ošetření nebo jako plánované operace v ambulantním režimu nebo za hospitalizace na Klinice diabetologie.
 • Ve spolupráci s dalšími odborníky (angiolog, radiolog, cévní chirurg) provádíme diagnostiku a léčbu cévního postižení dolních končetin u diabetiků (ischemická choroba dolních končetin). Péče o pacienty se syndromem diabetické nohy je úzce vázána na obor protetiky. Protetik společně s lékařem podiatrie pomáhá optimálně zajistit odlehčení postižené končetiny (výroba sádrová fixace, ortézy a dalších pomůcek) a po zhojení v případě potřeby provádí úpravu preventivní obuvi či zhotovuje individuální ortopedickou obuv.
 • K činnosti podiatrické ambulance dále patří identifikace a sledování rizikových pacientů, dispenzární péče pacientů se zhojenými ulceracemi a edukace pacientů. Jako podiatrická ambulance třetího, nejvyššího stupně, zajišťujeme konzultační činnost pro jiná centra, koordinaci dalších specialistů i řešení urgentních problémů se syndromem diabetické nohy.
 • Na našem pracovišti probíhá rovněž školení a praktická výuka zdravotníků.  


Provoz a organizace ambulance

 • Ordinační hodiny jsou denně v pracovní době, v pátek odpoledne pacienty neobjednáváme. Jedenkrát v týdnu ordinuje v ambulanci chirurg specializovaný na problematiku syndromu diabetické nohy, dvakrát týdně je přítomen protetik, úterý odpoledne je větší měrou věnováno diagnostice a léčbě Charcotovy nohy.   V ambulanci pracují lékaři se vzděláním a praxí v problematice syndromu diabetické nohy a zkušené podiatrické sestry. Lékař podiatrické ambulance spolupracuje s dalšími odborníky - chirurgy, radiology, angiology, protetiky a.j. a koordinuje jejich činnost.
 • Ambulantní kontroly probíhají plánovaně dle předchozího objednání.
 • V případě nutnosti zajišťujeme hospitalizaci podle kapacity lůžkového oddělení na Klinice diabetologie nebo ve spolupráci s lůžkovým zařízením v místě bydliště.
 • Nové pacienty vyšetřujeme na žádost ošetřujícího lékaře (většinou diabetologa nebo praktického lékaře), který kontaktuje telefonicky nebo e-mailem vedoucího ambulance.
 • Termín vyšetření je stanoven podle závažnosti stavu pacienta a kapacitních možností ambulance. K vyšetření je nutné přinést doporučení  ošetřujícího lékaře a  lékařskou zprávu. Výsledky dosud provedených vyšetření mohou urychlit následný diagnostický a léčebný postup. Vyšetřující lékař ve spolupráci s dalšími odborníky provede konziliární vyšetření případně rozhodne o převzetí do péče naší ambulance. Vzhledem k narůstajícímu počtu pacientů a omezené kapacitě ambulance i našeho lůžkového oddělení se neobejdeme bez spolupráce ošetřujících lékařů v místě bydliště.
 • Nekomplikovaní pacienti by měli být léčeni a dispenzarizováni na podiatriích v místě bydliště, seznam viz www.diab.cz.
Podiatrická ambulance

3-min (2).jpg 4-min (2).jpg 5-min (2).jpg 1-min (2).jpg 2-min (2).jpg 7-min.jpg 8-min.jpg 6-min (1).jpg

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít