CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2022

Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2022

Prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc. získal „Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2022“ (první místo a hlavní cena) za řešení grantového projektu s názvem: „Mechanismy dysfunkce pravé komory srdeční u chronického srdečního selhání“. Spoluřešiteli projektu byli Doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D. z 1. LF UK Praha a RNDr. Tomáš Mráček, Ph.D. z Fyziologického ústavu AV ČR.

Prof. MUDr. Jan Martínek, Ph.D., AGAF získal „Čestné uznání ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2022“ za řešení grantového projektu s názvem: „G-POEM v léčbě refrakterní idiopatické a diabetické gastroparézy – randomizovaná a kontrolovaná sham studie“.

Prof. MUDr. Luděk Červenka, CSc., MBA získal „Čestné uznání ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2022“ za řešení grantového projektu s názvem: „Role renální dysfunkce f progresi chronického srdečního selhání a její možné klinické aplikace: preklinické studie na zvířecích modelech“. Spoluřešiteli projektu byli MVDr. Zuzana Honetschlagerová, Ph.D. a MUDr. Petr Kala, Ph.D. z IKEM a prof. RNDr. František Kolář, CSc.  z Fyziologického ústavu AV ČR.

Pan profesor Melenovský na tomto shromáždění pronesl jménem všech oceněných níže uvedené prohlášení:

 „Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové,

svým jménem, i jménem zde přítomných výzkumníků bych chtěl poděkovat panu ministrovi i vedení AZV za dnešní ocenění naší práce, kterého si nemírně vážíme.

Přehlídka oceněných prací ukazuje, že biomedicínský výzkum v ČR je na velmi dobré úrovni a všichni zde přítomní kolegové dosáhli vynikajících výsledků, na světové úrovni, které si opravdu zaslouží ocenění. 

a)      Svět klinické medicíny a svět základního výzkumu se začínají vzájemně vzdalovat. Lékař klinik a současně výzkumník, který oba tyto světy propojuje, se stává ohroženým druhem, což není dobře. Řada fundamentálních objevů v medicíně, a to i nedávných, provedli týmy vedené výzkumníky - lékaři.  Jako příklad bych uvedl objev regulace LDL receptoru pomocí PCKS9. Lékař, který se orientuje ve výzkumu, zná kontext a priority, umí lépe než kdo jiný vytyčit směr, ví které otázky jsou relevantní, má expertízu která je potřebná k efektivitě a úspěšné aplikaci znalostí do praxe. Tato vzácná odrůda - lékařů a výzkumníků současně, potřebuje ochranu, podporu a zdroje k práci.

b)      Jménem nás všech, bych chtěl ujistit pana ministra i vedení AZV, že financování výzkumu pomocí grantů zdravotnického aplikovaného výzkumu je pro český biomedicínský výzkum zcela zásadní. Máme sice šance se účastnit širokých, někdy až příliš vágně definovaných velkých network grantů EU, málo kdo z nás má k dispozici potřebný štáb administrátorů, který by umožnil takový to grant vést a náležitě zúročit. Oproti tomu středně velké grantové projekty z AZV jsou více specifické, konkrétnější, jednodušeji administrovatelné a z tohoto důvodu jsou v našich podmínkách jistě více nákladově efektivní

c)      Úspěšný biomedicínský výzkum má potenciál generovat HDP stejně tak jako automobilový průmysl a tak může být jedním z hybatelů budoucího ekonomického růstu naší země. Z těchto důvodů bych chtěl bych apelovat na to, aby následujících letech nebyl rozpočet AZV krácen, ale naopak navyšován. 

d)      Jsme malá země, naše zdroje jsou omezené. Byli bychom velmi rádi, kdyby české grantové agentury dále podporovaly filozofii synchronie, spolupráci napříč skupinami a obory, a naopak potlačovaly řevnivosti, redundanci a alibismus při hodnocení. Tak aby výzkum nám dál přinášel radost a společnosti plody.

Na závěr bych Vám chtěl popřát krásné Vánoce, hodně sil a odvahy do příštího roku, který bude složitý, ale jistě jej zvládneme. 

Vojtěch Melenovský“

proneseno v Břevnovském kláštere 13 prosince 2022

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít