CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Boj proti malnutrici: Diagnóza a léčba podvýživy

Boj proti malnutrici: Diagnóza a léčba podvýživy

Malnutrice je špatný stav výživy, nazývaný také podvýživa. Je podmíněna nevyváženým příjmem živin, nevhodným složením potravy nebo neschopností živiny vstřebávat. Podvýživa negativně ovlivňuje zdravotní stav, může zhoršovat průběh nemoci a komplikovat léčbu. Dochází také k úbytku svalové hmoty, což snižuje schopnost se o sebe postarat a žít kvalitní život. Jak diagnostikovat malnutrici včas a co s ní, nám v podcastu vysvětlí MUDr. Petr Wohl, Ph.D., vedoucí lékař pracoviště Parenterální výživy Kliniky diabetologie IKEM.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít