CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • 5 LET PROGRAMU UMĚLÝCH SRDEČNÍCH PODPOR V HEARTMATE 3 V IKEM

5 LET PROGRAMU UMĚLÝCH SRDEČNÍCH PODPOR V HEARTMATE 3 V IKEM

126 zachráněných nebo  alespoň prodloužených životů, z toho 68 aktuálně v péči. To je  výsledek pětiletého trvání programu umělých srdečních podpor HeartMate 3  v Institutu klinické a experimentální medicíny. 7 z 10 prvních  pacientů, kteří se tehdy pilotní evropské klinické studie zúčastnili, si i nyní  užívá kvalitního a aktivního života. Dlouhodobá srdeční podpora tak umožnila  žít i pacientům, kteří jsou třeba  kvůli vyššímu věku nebo prodělanému onkologickému onemocnění nevhodní jako  kandidáti pro transplantaci.

Před pěti lety byla paní Malá první pacientkou, která vstoupila do tehdy klinické studie a nechala si implantovat srdeční podporu HeartMate 3. „Můj zdravotní stav se před pěti lety natolik zhoršil, že už jsem  nemohla vyjít schody, budila jsem se ze spaní a vlastně jsem už ani nemohla  pořádně žít. Pak se moje dcera dozvěděla o programu v IKEM, na poslední  chvíli mě převezli a pumpu implantovali. Žiju s ní už 5 let, má to určitá  omezení, ale co by člověk neudělal pro život,“ popisuje paní Malá a dodává:  „Jediné, co mě trochu mrzí je, že si nemohu dát vanu nebo si jít zaplavat,  protože já jsem byla velký plavec.“

                Paní Malá, stejně jako další pacienti, trpí srdečním selháním. V jejím srdci docházelo k městnání krve. „Při levostranné nedostatečnosti se hromadí krev v plicích, nadbytečná  tekutina proniká do plicních sklípků a vzniká plicní otok. Nemocný začne  pociťovat dušnost, nejprve při větší námaze, později i při běžných činnostech,  v pokročilém stadiu selhávání již i v klidu. Typické jsou stavy noční dušnosti,  které nutí pacienta k posazování. Pravostranné selhání se projeví otoky  dolních končetin, které začínají v oblasti kotníků. Prvním příznakem je nárůst  tělesné hmotnosti, který se projeví často dříve než otoky. Městnání krve v  orgánech břišní dutiny je zdrojem čerstvých zažívacích potíží a tlakových  bolestí v pravém podžebří,“ vysvětluje doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., vedoucí Oddělení srdečního selhání Kliniky kardiologie IKEM.

                Léčba srdečního selhání pomocí mechanických srdečních podpor se v posledních letech stala standardní a účinnou metodou umožňující záchranu života pacientů s tímto onemocněním. Dynamický rozvoj těchto programů je přímo úměrně ovlivněn zvyšujícím se počtem pacientů se srdečním selháním a celosvětovým nepříznivým trendem v počtech vhodných dárcovských srdcí pro transplantaci. „V současnosti je v České republice hlavní  indikací k implantaci srdečních podpor tzv. přemostění k transplantaci srdce.  Po implantaci systému a zlepšení stavu oběhových parametrů za hospitalizace  nebo za ambulantního sledování je pacient zařazen na čekací listinu k  transplantaci srdce, pokud nebyl zařazen již před zavedením umělé srdeční  podpory,“ vysvětluje prof. MUDr. Jan Pirk, CSc., přednosta Kardiocentra IKEM. Dalším, v zahraničí již zavedeným postupem, je použití srdečních podpor jako tzv. destinační terapie. „Umělá srdeční podpora  je v tomto případě implantována jako trvalé řešení u pacientů, u kterých  věk, nebo přidružené choroby vylučují zařazení do transplantačního programu. To  je případ i paní Malé,“ dodává prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D., přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM.

Oproti předchůdcům je HeartMate 3 pro pacienty mnohem komfortnější. Je pro lékaře mnohem snadněji implantovatelný, ven vede jen napájecí kabel a i výdrž baterie je výrazně delší. „Přístroj je díky další  miniaturizaci vhodnější pro šetrnější implantaci mnohem menší operační ranou.  V posledních čtyřech letech jsme jej také už začali implantovat  miniinvazivně, což pacientům přináší mnohem větší komfort po operaci. HeartMate  3 je v IKEM nejpoužívanější srdeční podporou a jako jediný svého druhu  tento typ pracuje na principu plně magneticky levitované turbíny, který přináší  díky šetrnosti vůči krevním elementům výrazně nižší riziko srážlivých, ale i  krvácivých komplikací,“ dodává prof. Netuka. Institut klinické a experimentální medicíny se na vývoji HeartMate 3 přímo podílel. Část vývoje a preklinického testování probíhala i přímo v Praze, navíc se naši experti pravidelně účastnili všech fází procesu v USA.

Mechanické srdeční podpory se obecně dají rozdělit podle délky trvání terapie na několik typů - krátkodobé (14-30 dnů), střednědobé (1-6 měsíců) a dlouhodobé (pro použití v horizontu až několika let). V IKEM je v současnosti aktivně používáno několik typů mechanických srdečních podpor. Celkově se jich za dobu trvání programu léčby srdečního selhání od roku 2003 implantovalo přes 400.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít