Ambulance

 

  Ambulance diabetologická  blok B 2.p.  23605 2217, 23605 2212
  Ambulance podiatrická  blok B 2.p.  23605 2210
  Ambulance interní - endokrinologická  blok B 2.p.  23605 2217
  Ambulace psychologická  blok B 2.p.  23605 2217
  Ambulance oční diabetologická  blok B 3.p.  23605 2217, 23605 2212
  Ambulance edukace pacientů  blok B 2.p.  23605 2310

Plánky cest od hlavního vchodu IKEM k ambulancím: